Over NSvP

Content section

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek maakt zich sterk voor mens en werk, en gelooft in ruimte voor verschil in talent. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met toepassingen in de praktijk wil de NSvP een beweging stimuleren: De Omkering, gericht om een menswaardige toekomst van werk. Hoofdactiviteiten zijn het ondersteunen van vernieuwende initiatieven door het uitschrijven van challenges, een jaarlijks OmkeerEvent en het eigen kenniscentrum Innovatief in werk.

Meer weten over de NSvP