Challenge 2021

Content section

Wat zijn NSvP Challenges?

Jaarlijks agendeert de NSvP samen met andere partijen een overkoepelend thema passend bij de Omkering waarbij we concreet toewerken naar vernieuwende oplossingen. We dagen initiatiefnemers uit om met hun idee of initiatief een ‘next step’ te zetten: een versterking of een verbreding van een aanpak, of een toepassing in een nieuwe situatie.

OmkeerChallenges

Na de lancering van het thema is er een periode waarin initiatiefnemers zich kunnen aanmelden voor een OmkeerChallenge. Vervolgens trekken we een bepaalde periode samen op om de voorstellen verder te versterken. De meest innovatieve ideeën en initiatieven komen in aanmerking voor NSvP-subsidie. Challenge-winnaars worden bekend gemaakt op het jaarlijkse OmkeerEvent.

 

 

OmkeerChallenge 2021

 

Challenge Inclusief Platformwerk

“Laat zien hoe het organiseren van werk via online arbeidsplatforms kan bijdragen aan waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” 

Deelname PlatformChallenge

Challenge is gesloten voor inschrijving

Prijs: uitwerkbudget 10 x € 2.000 + 3 x € 50.000 innovatiesubsidie

Info: Lees hier meer over de achtergrond van de Challenge

Volg hier het verloop van de Challenge

Looptijd: maart 2021 t/m oktober 2022