Slider section

Nieuwe Challenge 2019 NU open!

AI in recruitment: Laat zien
hoe je er arbeidsmarktkansen
mee verbetert

Bekijk de details

Volg de Sterke Punten Challenge

Hoe optimaliseren we
de sterktes van
mensen écht?

Bekijk de winnaars

Een omkering in denken en doen #DeOmkering

Voor een menswaardige
toekomst van werk
voor iedereen

Keer mee om!

Content section

AIxRecruitmentChallenge

Demonstreer de bijdrage van AI aan een betere en meer inclusieve arbeidswerking ten opzichte van traditionele recruitmentprocessen. Doe mee!
Dien jouw plan in over de bijdrage van AI / Algoritmes aan Recruitment
  • Laat zien hoe je met AI breder en diverser talent werft en/of selecteert
  • Laat zien hoe je met AI transparanter en eerlijker werft en/of selecteert
  • Laat zien hoe AI mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen kan bieden
  • Laat zien hoe AI individuele werkenden helpen om betere loopbaanbeslissingen te nemen
  • Laat zien hoe de combinatie AI en menselijke beoordeling tot betere recruitmentbeslissingen leidt
  • Laat zien waar er problemen zijn met de inzet van AI in recruitment en hoe je deze verhelpt
  • Laat zien hoe AI in recruitment kan toegroeien naar meer Reponsible AI en/of Explainable AI

Challenge NU open voor inschrijving
Subsidieprijs: 3 x €10.000 + 1 x €20.000 (doorontwikkelprijs)
Looptijd: Oktober 2019 t/m Oktober 2020

Wat doet de NSvP?

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Hoofdactiviteiten zijn het ondersteunen van vernieuwende initiatieven door het uitschrijven van Challenges, een jaarlijks terugkerend OmkeerEvent en het eigen kenniscentrum Innovatief in werk. Artikelen en achtergrond over AI in Recruitment staat in ons dossier Algoritmisering van de Arbeidsmarkt in ons Kenniscentrum.

Nieuws

Gerealiseerde OmkeerProjecten

Crossing Educational Borders

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Maakplaats 021 Fellowship

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
YQ: Lifechanging mindset

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Heroes of the Sky

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn 
ZomerOndernemer

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn
Werken in Netwerken

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn

Kenniscentrum

Artikelen & publicaties

Bekijk

Boekenreeks

Bekijk

Projecten & resultaten

Bekijk