Slider section

2022 | Winnaars TerugkeerChallenge bekend

 

Actieonderzoek naar
‘Leiden in Hybride Tijden’

Content section

TerugkeerChallenge 2022

Samen terugkeren naar (kantoor)werk: welke varianten zien we ontstaan?

Naar schatting vier miljoen werkenden hebben tijdens de pandemie vanuit huis doorgewerkt. En meer dan de helft van hen verwacht ook na de pandemie meer op afstand van kantoor te kunnen blijven werken. Het ‘hybride model’ van deels op afstand en deels op de kantoorlocatie werken, is één van de grotere arbeidsinnovaties die door deze pandemie een flinke duw in de rug lijkt te krijgen. Maar hoe krijgt deze moderne manier van werken gestalte in de praktijk?

Uit 13 inzendingen is uiteindelijk één onderzoekssubsidie van €20.000 beschikbaar gesteld aan een consortium van de Universiteit van Amsterdam (Hanneke Grutterink, Roy Sijbom), Deloitte (Marjolein Wevers) en Rijkswaterstaat (Sjoukje Giesing). Zij gaan een jaar lang de terugkeer naar (kantoor)werk door de ogen van leidinggevenden volgen in hun onderzoek ‘Leiden in Hybride Tijden’. Lees er hieronder meer over.
De NSvP : : Innovatief in Werk houdt de vinger aan de pols tijdens de terugkeer naar een nieuwe wereld van werk. Wat blijven we anders doen en hoe draagt het bij aan de kwaliteit van werk en leven?

 

Onderzoeksvragen

Het winnende onderzoeksproject getiteld ‘Leiden in Hybride Tijden’ stelt meerdere vragen, zoals:
  • Onderzoek toont aan dat leidinggevenden en werknemers heel verschillende beelden hebben van hun ideale werksituatie post-corona. Hoe geef je als leidinggevende samen met je teamleden zinvol en effectief vorm aan het hybride werken waarbij de teamopgave centraal staat?
  • Welke stappen dienen er genomen te worden om de eisen van de (team)opgave te matchen met de behoeften en wensen van zowel individu als leidinggevende? Anders gezegd, hoe kun je binnen de gestelde kaders als leidinggevende maatwerk bieden voor teams om hybride te werken?
  • Onderzoek toont daarnaast het belang aan van communicatie, inspraak en procedurele rechtvaardigheid bij organisatieveranderingen. Hoe kan een leidinggevende de dialoog hierover organiseren bij de terugkeer naar het werk? Middels dit actieonderzoek willen we meer inzicht geven over hoe we leidinggevenden (en dus organisaties) kunnen helpen het gesprek aan te gaan met hun medewerkers/team over hun behoeftes, wensen en eisen post-corona.
  • Welke rol spelen leiderschapsgedragingen bij het uiteindelijk vormgeven van het hybride werken? Functionele leiderschapsgedragingen houden bestaande normen en waarden in stand, terwijl meer visionaire leiderschapsgedragingen veranderingen in bestaande normen en waarden kunnen bewerkstelligen.
  • Hoe zorg je dat je elkaars perspectieven blijft begrijpen en van daaruit tot aanpassingen komt in de (maatwerk)afspraken omtrent het hybride werken?

 

Actieonderzoek

De uitdaging in het vormgeven van het hybride werken is om zowel individuele als teambehoeften mee te laten wegen. Werken doen we niet alleen, maar we hebben wel allemaal onze eigen persoonlijke wensen qua online/offline aanwezigheid. De hybride maatwerkpuzzel die op grote schaal gelegd moet worden is een regelrechte uitdaging die we niet eerder in deze omvang hebben gezien.
Het winnende voorstel kiest voor actieonderzoek om samen met medewerkers, teams en leidinggevenden inzicht te krijgen wat zij moeten bespreken en van elkaar nodig hebben om samen hun werk goed te kunnen doen.

Volg de TerugkeerChallenge!

Achtergrond TerugkeerChallenge

Terug van weggeweest.
Een ander werkend Nederland na de lockdown?

Terug van Weggeweest - cover publicatie

Corona Workarounds:
Kennistool met slimme workarounds om om covid-19 heen te werken

corona workarounds - schematisch

Podcast: Hoe organiseren we hybride werken?
Wat kunnen we leren van (andere) organisaties en bedrijven?

In de studio, podcast Hybride werken