Slider section

Challenge 2019

AI in recruitment: Laat zien
hoe je er arbeidsmarktkansen
mee verbetert

Bekijk de details

Volg de Sterke Punten Challenge

Hoe optimaliseren we
de sterktes van
mensen écht?

Bekijk de winnaars

Een omkering in denken en doen #DeOmkering

Voor een menswaardige
toekomst van werk
voor iedereen

Keer mee om!

Content section

AIxRecruitmentChallenge

Demonstreer de bijdrage van AI aan een betere en meer inclusieve arbeidswerking ten opzichte van traditionele recruitmentprocessen. Doe mee!
Dien jouw plan in over de bijdrage van AI / Algoritmes aan Recruitment
  • Laat zien hoe je met AI breder en diverser talent werft en/of selecteert
  • Laat zien hoe je met AI transparanter en eerlijker werft en/of selecteert
  • Laat zien hoe AI mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen kan bieden
  • Laat zien hoe AI individuele werkenden helpen om betere loopbaanbeslissingen te nemen
  • Laat zien hoe de combinatie AI en menselijke beoordeling tot betere recruitmentbeslissingen leidt
  • Laat zien waar er problemen zijn met de inzet van AI in recruitment en hoe je deze verhelpt
  • Laat zien hoe AI in recruitment kan toegroeien naar meer Reponsible AI en/of Explainable AI

Deze challenge is inmiddels GESLOTEN voor inschrijving – eind september ’19 wordt bekend gemaakt welke voorstellen de subsidieprijs ontvangen.
Subsidieprijs: 3 x €10.000 + 1 x €20.000 (doorontwikkelprijs)
Looptijd: Oktober 2019 t/m Oktober 2020

Wat doet de NSvP?

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Hoofdactiviteiten zijn het ondersteunen van vernieuwende initiatieven door het uitschrijven van Challenges, een jaarlijks terugkerend OmkeerEvent en het eigen kenniscentrum Innovatief in werk. Artikelen en achtergrond over AI in Recruitment staat in ons dossier Algoritmisering van de Arbeidsmarkt in ons Kenniscentrum.

Nieuws

De lopende projecten uit de Sterke Punten Challenge 2018

Volg de lopende projecten uit de Sterke Punten Challenge: Wat gebeurt er als er meer ruimte in organisaties komt om sterktes van mensen te maximaliseren in plaats van zwaktes te minimaliseren?

Gerealiseerde Nudge Projecten

OntwikkelNudge Fontys Hogeschool
Nudge Challenge 2017
Mediawijsheid van docenten vergroten met gedragsgerichte aanpak
Bekijk het project
OntwikkelNudge Gemeente Zutphen
Nudge Challenge 2017
OntwikkelNudge om kennis van buiten naar binnen te halen
Bekijk het project
OntwikkelNudge UWV
Nudge Challenge 2017
Nudge om kansrijkheid van werkzoekenden te vergroten
Bekijk het project

Gerealiseerde SkiLLLs Projecten

Crossing Educational Borders

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Maakplaats 021 Fellowship

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
YQ: Lifechanging mindset

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn

Kenniscentrum

Artikelen & publicaties

Bekijk

Boekenreeks

Bekijk

Projecten & resultaten

Bekijk