Slider section

Challenge 2019

AI in recruitment:

Onderzoek naar eerlijke
werving & selectie door AI

Bekijk de projecten

Symposium : : 15 september 2020

De Tussenstand:

Leren van praktijkexperimenten
met mensgericht beoordelen

Kijk hier terug

Een omkering in denken en doen #DeOmkering

Voor een menswaardige
toekomst van werk
voor iedereen

Keer mee om!

Content section

Nieuws

De gerealiseerde projecten uit de Sterke Punten Challenge

Bekijk de projecten uit de Sterke Punten Challenge: Wat gebeurt er als er meer ruimte in organisaties komt om sterktes van mensen te maximaliseren in plaats van zwaktes te minimaliseren?

Gerealiseerde Nudge Projecten

OntwikkelNudge Fontys Hogeschool
Nudge Challenge 2017
Mediawijsheid van docenten vergroten met gedragsgerichte aanpak
Bekijk het project
OntwikkelNudge Gemeente Zutphen
Nudge Challenge 2017
OntwikkelNudge om kennis van buiten naar binnen te halen
Bekijk het project
OntwikkelNudge UWV
Nudge Challenge 2017
Nudge om kansrijkheid van werkzoekenden te vergroten
Bekijk het project

Gerealiseerde SkiLLLs Projecten

Crossing Educational Borders

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Maakplaats 021 Fellowship

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
YQ: Lifechanging mindset

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn

Wat doet de NSvP?

De NSvP zet zich in voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. We zijn een onafhankelijk vermogensfonds met ANBI-status en ondersteunen vernieuwende initiatieven via het uitschrijven van Challenges. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn onze drijfveren. Zo organiseren we een jaarlijks OmkeerEvent en hebben we ons eigen kenniscentrum Innovatief in werk. Artikelen en achtergrondinfo over diverse onderwerpen staan in de verschillende dossiers in ons Kenniscentrum.

Kenniscentrum

Artikelen & publicaties

Bekijk

Boekenreeks

Bekijk

Projecten & resultaten

Bekijk