Slider section

2021 | Inclusief Platformwerk Challenge

Weet jij hoe platformwerk
écht inclusiever kan?

DE 3 WINNAARS ZIJN BEKEND

Content section

Actueel

3 x EUR 50.000 VOOR BESTE VOORSTELLEN!

Hoe kunnen platformoplossingen bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt?

 

De arbeidsmarkt kent barrières die het moeilijk maakt voor sommige groepen om toe te treden en blijvend te participeren. Om die barrières te slechten worden maatregelen ingezet en is er al veel kennis ontwikkeld om werkgevers, werkzoekenden en intermediairs daarbij te helpen. Over de kansen die platformwerk biedt voor mensen met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt is nog weinig bekend.
Zien we niet allerlei nieuwe mogelijkheden voor toekomstig werk over hoofd? En wanneer is platformwerk geschikt voor mensen die het nu en post-corona lastig hebben of krijgen om aan het werk te geraken?
Online arbeidsplatforms hebben niet altijd de beste reputatie. Maar een belangrijk inzicht uit onderzoek is dat arbeidsplatforms meebewegen met de context waarin ze opereren. Hoe een arbeidsplatform opereert staat niet vast en kent dus vele verschijningsvormen.
Des te meer reden om van daaruit na te denken over wat hoe en in welke vorm de principes van platformwerk de arbeidsmarkt wél inclusiever kunnen maken. Daarom organiseren het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en NSvP dit jaar een challenge voor iedereen die meer werkkansen ziet dan momenteel worden benut.
We bieden drie (regionale) consortia een innovatiesubsidie oplopend tot max. 50.000 EUR om hun idee, aanpak of technologie in de praktijk te concretiseren.
De uitdaging is:
Laat zien hoe het organiseren van werk via online arbeidsplatforms kan bijdragen aan waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

 

 

De 3 winnaars zijn bekend!

 

Achtergrond

Een ecosysteem benadering van inclusief platformwerk (Utwente)

Kansen voor het inclusiever maken van platformwerk (TNO)

Blogreeks:
Waardevol werk in de platformeconomie

Media-installatie
Platformwerk:
GuestWorker