Slider section

2022 | Onderzoekssubsidie TerugkeerChallenge

Samen terugkeren naar (kantoor)werk:
welke varianten zien we ontstaan?

Voorinschrijving Challenge

Content section

Verwacht: TerugkeerChallenge 2022

Samen terugkeren naar (kantoor)werk: welke varianten zien we ontstaan?

Naar schatting vier miljoen werkenden hebben tijdens de pandemie vanuit huis doorgewerkt. En meer dan de helft van hen verwacht ook na de pandemie meer op afstand van kantoor te kunnen blijven werken. Het ‘hybride model’ van deels op afstand en deels op de kantoorlocatie werken, is één van de grotere arbeidsinnovaties die door deze pandemie een flinke duw in de rug lijkt te krijgen. Maar hoe krijgt deze moderne manier van werken gestalte in de praktijk?

We stellen een onderzoekssubsidie van max. €20.000 beschikbaar voor een onderzoekspartij die door middel van een multi-case benadering bij verschillende organisaties de diversiteit aan terugkeervarianten onderzoekt. 

Onze onderzoeksvragen

Als kenniscentrum Innovatief in Werk willen we optimaal leren van de (hybride) terugkeer naar (kantoor)werk en de blijvende effecten op de manier waarop we in de toekomst ook kunnen werken. Maar hoe kunnen we de verschillende terugkeervarianten bij verschillende organisaties duiden om er optimaal van te leren? Onze speciale aandacht als kenniscentrum en stichting richt zich op de wijze waarop medewerkers mede-vormgevers zijn van de toekomst van werk. Hoe worden medewerkers betrokken bij de totstandkoming van nieuwe ‘hybride’ werkmodellen? Hoe wordt inspraak geregeld en wat is de rol van medezeggenschap?

In 2022 wil de NSvP een onderzoekspartij (of een consortium) de mogelijkheid bieden om werk te maken van het bovenstaande thema.

Vragen die we stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Welke terugkeervarianten zien we bij verschillende organisaties, als we kijken naar de wijze waarop en de mate waarin medewerkers worden betrokken bij de terugkeer naar (kantoor)werk?
  • Hoe creëren organisaties een werkbare terugkeersituatie? Wat zijn daarbij uitgangspunten of onderscheidende strategieën en gekoppelde activiteiten?
  • Hoe worden teams / medewerkers betrokken bij terugkeer? Wat is de rol van officiële medezeggenschapsorganen?
  • Wat kunnen we zeggen over het belang van inspraak en medezeggenschap in het meer en minder succesvolle verloop van de overgang naar een meer hybride werkmodel?
  • Waaraan toets je in dit geval de werking van medezeggenschap en inspraak?
  • Welke weerstanden, mogelijke ongelijkheden, ethische gevoeligheden die gepaard gaan met een meer hybride wijze van (samen)werken komen voor en hoe gaat men hier intern mee om?
  • Kun je iets zeggen over effectiviteit van de terugkeervarianten en welke theoretische onderbouwing is daarvoor te geven?

Doe een voorinschrijving!

Ben je onderzoeker of vertegenwoordig je een onderzoeksconsortium in het domein van bijvoorbeeld HRM, industrial relations, arbeidsverhoudingen, arbeidspsychologie- of sociologie en ben je geïnteresseerd in bovenstaande vragen? Doe dan een voorinschrijving voor deze TerugkeerChallenge waar een onderzoekssubsidie van max. € 20.000 aan is gekoppeld. Doe vooral ook een voorinschrijving als je nog niet alles helemaal scherp hebt, maar wel met een idee rondloopt dat aansluit bij onze onderzoeksvragen. We zullen in de tweede helft van januari 2022 contact met je opnemen en een uitnodiging doen om een finaal onderzoeksvoorstel in te dienen.

Deadline voor de voorinschrijving is 14 januari 2022.
Meld je aan met je onderzoeksinteresses en mogelijk kunnen we iets betekenen voor elkaar.

 

Formulier Voorinschrijving

 

Achtergrond TerugkeerChallenge

Terug van weggeweest.
Een ander werkend Nederland na de lockdown?

Terug van Weggeweest - cover publicatie

Corona Workarounds:
Kennistool met slimme workarounds om om covid-19 heen te werken

corona workarounds - schematisch

Podcast: Hoe organiseren we hybride werken?
Wat kunnen we leren van (andere) organisaties en bedrijven?

In de studio, podcast Hybride werken