Slider section

Een omkering in denken en doen #DeOmkering

Voor een menswaardige
toekomst van werk
voor iedereen

Keer mee om!

Content section

SterkePuntenChallenge

  • Hoe maak je als bedrijf een omkering naar een HRM focus op de sterke kant van het personeelsbestand?
  • Hoe zet je als werkgever de medewerker en zijn of haar onderscheidende talenten radicaal centraal?
  • Wat zijn de soorten effecten die je mag verwachten van een sterke punten benadering in organisaties?
  • Wat moet mogelijk nieuw ontwikkeld worden om optimaal op de sterktes van werknemers te kunnen inzetten?

 


Demonstreer de bijdrage van een sterke punten benadering van HRM. Wat gebeurt er als er meer ruimte in organisaties komt om sterktes van mensen te maximaliseren in plaats van zwaktes te minimaliseren? Hoe stimuleer je dat? Doe mee!
 

Nieuws

Lopende OmkeerProjecten

Crossing Educational Borders

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Maakplaats 021 Fellowship

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
YQ: Lifechanging mindset

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Heroes of the Sky

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn 
ZomerOndernemer

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn
Werken in Netwerken

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn

Challenges 2017

Nudge

NudgeChallenge

“Demonstreer de bijdrage van gedragskennis aan het leergedrag en de ontwikkeling van werkenden of werkzoekenden. Bedenk een OntwikkelNudge.”
Bekijk welke NudgeTeams met de pilot aan de slag gaan

Skillls

SkiLLLsChallenge

“Laat zien hoe je skiLLLs voor een Leven Lang Leren kunt ontwikkelen voor jongeren op een dynamische arbeidsmarkt.”
Bekijk alle deelnemers aan deze Challenge

Film

FilmChallenge

Mens of Robot 2045.
“Verbeeld met een zelfbedacht scenario, werk-decor of tech-prop de toekomst van werken in 2045.”
Bekijk de website bij deze Challenge

Wat doet de NSvP?

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Hoofdactiviteiten zijn het ondersteunen van vernieuwende initiatieven door het uitschrijven van Challenges, een jaarlijks terugkerend OmkeerEvent en het eigen kenniscentrum Innovatief in werk.

Kenniscentrum

Artikelen & publicaties

Bekijk

Boekenreeks

Bekijk

Projecten & resultaten

Bekijk