Slider section

Een omkering in denken en doen #DeOmkering

Voor een menswaardige
toekomst van werk
voor iedereen

Keer mee om!

Content section

Sterke Punten Challenge 2018

000Vooraanmeldingen
000Definitieve aanmeldingen
000Winnaars

Sterke Punten Challenge 2018

Wat gebeurt er als we in organisaties sterktes van mensen maximaliseren in plaats van zwaktes minimaliseren?

De NSvP heeft in totaal € 65.000 beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge.
We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen.

De jury honoreerde vijf initiatieven:

“Cruciaal talent voor Cruciale Posities” (UTwente, NWO, Ministerie OCW)
“Sterke Punten Aanpak” (stichting Floréo, Interventures)
“Verstevigen van talentbenutting in de praktijk” (Windesheim, Rendement door Talent)
“Feedforward analyse in de performance cyclus” (Gasunie, Direction)
“VerSterker”(Openbaar Ministerie, Kessels & Smit)

De 23 final proposals staan met een korte samenvatting hier op onze website.

De NSvP wil bedrijven en organisaties een (financiële) impuls geven om bij te dragen aan HR-beleid waarin de mens en haar ‘Sterke kanten’ radicaal centraal staat. Met de Sterke puntenbenadering als kennisbasis dagen we partijen (eventueel in samenwerking met onderzoekers en adviseurs) uit deze kennisbasis te verrijken met concreet beleid, passende methodes of interessante onderzoeksvragen. Doel is steeds kennis te ontwikkelen en ervaring te delen. Informatie over de achtergrond van deze challenge staat op deze pagina.

Nieuws

Lopende OmkeerProjecten

Crossing Educational Borders

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Maakplaats 021 Fellowship

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
YQ: Lifechanging mindset

Challengeprijs 2017
Volg de tijdlijn
Heroes of the Sky

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn 
ZomerOndernemer

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn
Werken in Netwerken

Challengeprijs 2016
Volg de tijdlijn

Challenges 2017

Nudge

NudgeChallenge

“Demonstreer de bijdrage van gedragskennis aan het leergedrag en de ontwikkeling van werkenden of werkzoekenden. Bedenk een OntwikkelNudge.”
Bekijk welke NudgeTeams met de pilot aan de slag gaan

Skillls

SkiLLLsChallenge

“Laat zien hoe je skiLLLs voor een Leven Lang Leren kunt ontwikkelen voor jongeren op een dynamische arbeidsmarkt.”
Bekijk alle deelnemers aan deze Challenge

Film

FilmChallenge

Mens of Robot 2045.
“Verbeeld met een zelfbedacht scenario, werk-decor of tech-prop de toekomst van werken in 2045.”
Bekijk de website bij deze Challenge

Wat doet de NSvP?

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Hoofdactiviteiten zijn het ondersteunen van vernieuwende initiatieven door het uitschrijven van Challenges, een jaarlijks terugkerend OmkeerEvent en het eigen kenniscentrum Innovatief in werk.

Kenniscentrum

Artikelen & publicaties

Bekijk

Boekenreeks

Bekijk

Projecten & resultaten

Bekijk