Slider section

Content section

de-omkeringDe NSvP richt zich op een Omkering in denken en doen. Want er gebeurt veel in de wereld van werk. Maar deze ontwikkelen overkomen ons niet zomaar. Het kennisprogramma van de NSvP gaat er vanuit dat we keuzes hebben in hoe de toekomst van werk zich ontwikkelt. De NSvP staat voor een waardevolle toekomst van werk die optimaal ruimte en kansen biedt aan verschil in talent. Een duurzame arbeidsmarkt voor iedereen!

Een beweging naar menswaardige toekomst van werk

Technologische ontwikkelingen zijn exponentieel, waardoor werk veel vraagt van denkkracht en creativiteit van mensen, terwijl tegelijk zogenoemd ‘codificeerbaar’ werk meer en meer door robots en computers wordt overgenomen. Groei en krimp van bedrijven gaan razendsnel, een belangrijke reden waarom werk steeds vaker flexibel in plaats van vast is, en ook nog eens snel van aard en inhoud verandert. Tel daarbij op dat mensen steeds langer leven, dus ook langer zullen moeten werken, en het wordt duidelijk dat de ‘match’ tussen mens en werk steeds lastiger wordt. Verdere tweedeling en polarisatie op de arbeidsmarkt lijken bijna onomkeerbaar.

De NSvP wil daarom een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. Een beweging die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent. Een beweging die ogenschijnlijk onomkeerbare zaken, omkeerbaar wil maken. Dat doet de NSvP door het verbinden van wetenschap en praktijk. Door samen op te trekken kunnen kleine omkeringen daadwerkelijk tot stand komen en kan de opgedane kennis weer op grotere schaal worden toegepast. Zo zetten we met de inzet van praktijk- en kennispartners De Omkering verder in beweging.

Het kernvraagstuk dat de NSvP de komende jaren wil aanpakken, luidt: Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen? In het bijzonder belichten we thema’s en dilemma’s rondom vier basale behoeften, namelijk: zelfredzaamheid, andergerichtheid, zelfbepaling en zelfverwerkelijking.

OmkeerChallenges

De NSvP gaat de komende jaren met kennis- en praktijkpartijen verschillende Omkeringsuitdagingen aan. In de vorm van ‘challenges’ zoeken we concrete en toepasbare ideeën, methodes, nudges, experimenten of (IT-)applicaties die een omkering in denken en doen in gang kunnen zetten. De NSvP financiert elk jaar een vooraf vastgesteld aantal kansrijke aanpakken van initiatiefnemers die een van deze challenges willen aangaan. Op ons jaarlijks OmkeerEvent wordt bekendgemaakt welke initiatieven door de NSvP financieel worden ondersteund aan de hand van ChallengePrijzen.

logo-nsvp-alleen-puntjes

Alles over de NSvP OmkeerChallenges en hoe hieraan deel te nemen vind je hier.