Slider section

NSvP OmkeerEvent ::
20 september 2022

Werken in
Algemeen
Belang

NSvP OmkeerEvent :: 20 september 2022

Naast je baan paraat staan
voor vrede, zorg en onderwijs:
hoe organiseren we dat?

Content section

DIT EVENEMENT HEEFT PLAATS GEVONDEN IN SEPTEMBER 2022. MEER INFO IS TE VINDEN OP WWW.INNOVATIEFINWERK.NL BIJ THEMA ‘WERKEN IN BREDER BELANG’

Werken in Algemeen Belang

Werken in algemeen belang –  datgene dat voor het welzijn van ons allen nuttig, gewenst of nodig is. Het gaat over basale waarden zoals vrede & veiligheid, gezondheid & welzijn of onderwijs & ontwikkeling. We zien en hebben de afgelopen 2 jaar gezien hoe kwetsbaar we op deze waarden zijn als er een crisis is.

Een pandemie en nabije oorlog laten echter zien dat er veel mensen bereid zijn om te willen bijdragen. Het aantal sollicitaties bij defensie verdubbelde in de eerste week na de inval in de Oekraïne. Net als in de eerste golf van de pandemie, toen vele mensen zich aanmelden om te willen bijspringen in de zorg.

De motivatie is er bij mensen om na of naast hun werkzaam bestaan kennis, inzet en energie te investeren in algemeen belang. In werk dat er écht toe doet bij defensie, de zorg of het onderwijs. Om dit in praktijk te laten werken voor ons land zijn er al diverse initiatieven waarin de parttime motivatie om een steentje bij te dragen aan de samenleving een plek kan krijgen. Van organisaties met defensiereservisten, zorgreservisten tot regionale samenwerking tussen bedrijven en scholen om met elkaar zich in te zetten voor goed onderwijs. Daar heeft iedereen namelijk baat bij. Is het niet meteen dan is het later.

Dit vergt nadenken over een arbeidsmarkt waarin mensen ook naast hun baan paraat kunnen staan voor taken, projecten, klussen die nodig zijn. Misschien is het geen markt, maar juist een ecosysteem, waarin ieders kennis en vaardigheden naast een economische waarde ook maatschappelijke waarde hebben.

Kom ook!

Op 20 september 2022 gaan we leren van bestaande initiatieven en nadenken over een andersoortige arbeidsmarkt waarin het heel normaal is dat je naast je werk kunt bijdragen aan het algemeen belang. Niet als puur vrijwilligerswerk, maar als een maatschappelijke schil voor sectoren die in crisis ons allemaal kwetsbaar maken.

Het specifieke programma wordt nog bekendgemaakt. Maar meld je hieronder aan (zie ‘praktisch’), dan ontvang je voor de zomer een mail wanneer meer bekend is. Er zijn geen kosten verbonden aan dit NSvP Event.

 


 

Het Programma

13:00 uur Inloop met koffie en thee
13:30 uur Start plenair programma met de inleiding "Actief burgerschap op het werk" door Prof. Dr. Monique Kremer (UvA).
14:00 uur Drie-gesprek met Jose Geertsema (Nationale Zorgreserve), Milou Grijpink (HR Ecosysteem) en Mieke Zijlstra (Brainport Development) over hun initiatieven.
14:45 uur Reflectie van Prof. Dr. Joop Schippers (UU/Future of Work Hub) getiteld 'Micro-oplossingen voor macro-problemen: coördinatie gewenst'.
15:00 uur Twee rondes waarin deelnemers aan diverse tafels kennis kunnen maken met diverse praktijk initiatieven.
16:00 uur Plenaire interactieve discussie met inventarisatie over te pakken kansen en verdere behoeftes uit het veld.
16.30 uur Einde + Borrel

Praktisch

Datum
20 september 2022
Tijd
13.00 – 16.30 uur
Plaats
Utrecht, De Lik (Wolvenplein 27) www.deLiK.nl 

Aanmelden

Sprekers

Monique Kremer (Hoogleraar UvA)

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 2004 tot maart 2020 was Monique senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar werkte Monique mee aan veel rapporten zoals Voor de zekerheid (2017), De val van de middenklasse? (2017) en Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht (2020). Ze kijkt op innovatieve wijze naar arbeidsvraagstukken en verbindt dat in haar introductie aan de notie van burgerschap op het werk.

Monique is daarnaast voorzitter van de Adviesraad Migratie (ACVZ) en tevens lid van de raad van toezicht van het Verwey-Jonker Instituut en de raad van advies van het UWV Werkbedrijf.

Milou Grijpink (HR-ecosysteem)

Milou Grijpink is Projectleider HR-ecosysteem bij Ministerie van Defensie.

Binnen HR-ecosysteem brengt het team van Milou organisaties bij elkaar die vanuit HR perspectief en als partners met Defensie samen willen werken om bij te dragen aan een veiliger Nederland.

Tevens biedt deze manier van samenwerken of gedeeld werkgeverschap medewerkers een unieke kans. Want zij kunnen op vrijwillige basis buiten hun eigen organisatie ervaring opdoen en zo werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Luister hier een Podcast met Milou over het project.

 

Mieke Zijlstra (Brainport)

Mieke Zijlstra is Projectleider Hybride Docentschap bij Brainport Development.

Binnen Brainport Eindhoven loopt sinds 2020 de pilot ‘Hybride Tech Docenten’. Mieke is projectleider van deze pilot. Het doel is een impuls te geven aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio door via 100 hybride docenten de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in brengen.

De pilot wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en Techniekpact.

Luister hier een Podcast met Mieke over de pilot.

 

José Geertsema (NZR)

José Geertsema is bestuurder bij Extra ZorgSamen die werkt aan een duurzame opzet van de Nationale Zorgreserve.

Het doel van de Nationale Zorgreserve is om niet-praktiserend verzorgend, verpleegkundig en medisch personeel te binden en boeien middels een community van zorgreservisten. Dat doen ze in verschillende proeftuinen (in de VVT, ziekenhuis en in regioverband), waarbij verschillende invalshoeken en scenario’s worden onderzocht: Wat werkt wel en wat werkt niet voor de zorgreservist, de zorgprofessional, de zorginstelling en de huidige werkgever van de zorgreservist?

Lees hier meer over het eerste jaar van de Nationale zorgreserve.

 

Joop Schippers (Hoogleraar UU / FoW Hub)

Joop Schippers is Hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en tevens verbonden aan de Future of Work Hub.

In zijn bijdrage getiteld ‘Micro-oplossingen voor macro-problemen: coördinatie gewenst’ reflecteert hij op de vraag of alle individuele keuzes het macro-probleem van onvoldoende arbeidskrachten voor essentiële taken in de samenleving ook daadwerkelijk oplossen.

Welke (beleids)instrumenten kun je inzetten, of welke zouden we moeten ontwikkelen wil werken in algemeen belang een serieuze kans van slagen hebben?