Slider section

Achtergrond Challenge Inclusief Platformwerk 2021

Hoe kunnen arbeidsplatforms nieuwe en
duurzame kansen op werk bieden?

 klik hier voor de ontwikkelingen binnen de challenge

Content section

PlatformChallenge

  • Hoe kunnen de kansen van bestaand platformwerk worden benut voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
  • Hoe kan er nieuw inclusief werk worden gecreëerd door het organiseren van taken, klussen, gigs via sociaal online platforms?
  • Hoe zorg je via een online arbeidsplatform voor de juiste voorwaarden voor duurzaam en passend werk?
  • Hoe maak je van platformwerk een serieuze bron van betaald werk waardoor mensen weer kunnen participeren op de arbeidsmarkt?

Laat zien hoe het organiseren van werk via online arbeidsplatforms kan bijdragen aan waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

nummer 2

:: Deadline 27 mei 2021 ::
Indienen idee / aanpak op hoofdlijnen
door consortium van ChallengePartners

 

nummer 2

:: Deadline 27 juni 2021 ::
Indienen definitief voorstel door max. 10
partijen (met uitwerkbudget van €2.000
)

nummer 3

:: Medio juli 2021::
Pitch + 3x toekenning van ChallengePrijs
van max. €50.000 subsidie

Fase 1: hoe gaan we verder?

Na het contact met elkaar in april 2021, volgt er in mei een nieuwe ronde waarin je scherper maakt over wat, voor wie en met wie je activiteiten wilt gaan ontplooien. In de gesprekken in april hebben we vaak al wat doorgepraat hierover. In een nieuw formulier leg je een meer uitgewerkt idee neer dat een innovatiesubsidie van max. €50.000 kan gebruiken. Ook je consortium van samenwerkingspartners is hierin helder. Je levert je aanpak op hoofdlijnen uiterlijk 27 mei 2021 in.

Max. 10 voorstellen gaan door

Uit deze inzendingen selecteren we max. 10 voorstellen die het meest passen bij de doelstelling van deze challenge. Zit je daarbij, dan ontvang je op 1 juni 2021 bericht van ons. Dan nodigen we je uit om je voorstel verder uit te werken tot een beoordeelbaar projectplan inclusief pitch. Hiervoor is een uitwerkbudget van € 2.000 beschikbaar.

ChallengeInspirator

We vragen je dan om 4 juni online deel te nemen aan een ChallengeInspirator waarin we een inhoudelijke toelichting geven op het finale format van je Challenge-voorstel. We helpen je daarin om je voorstel zo concreet en beoordeelbaar mogelijk te maken. Tevens ontmoet je hier de kennispartners TNO en Universiteit Twente die de Challenge gedurende een jaar zullen volgen om er maximaal van te kunnen leren. De deadline voor je definitieve Challenge-voorstel is 27 juni 2021.

Het eindvoorstel bevat een solide financiële paragraaf. Co-financiers zijn mogelijk. NSvP en SBCM investeren in de innovatie en niet in een bedrijf of technologie. We investeren dus in kennisontwikkeling en –deling. Het gaat ons om kennis over het sociaal innoveren met platforms. We worden geen aandeelhouder of intellectueel eigenaar. Indieners stellen zich wel open voor kennispartijen om gedurende de Challenge te leren van en met elkaar en die kennis tijdens en na afloop breed te delen.

Eindbeoordeling

In de 2e week van juli zullen we je vragen je plan te presenteren. Deze pitch aan de beoordelaars van de challenge (een selectie van bestuursleden van NSvP en SBCM) biedt de mogelijkheid voor aanvullende vragen. Op basis van daarvan zullen er max. drie voorstellen worden gehonoreerd met max. € 50.000.

In september 2021 zal met de winnende voorstellen de eerste gezamenlijke bijeenkomst worden gepland. Dan is de PlatformChallenge met een looptijd van een jaar officieel gestart!

Wat willen we nu weten?

De NSvP en Kenniscentrum sociale en inclusieve arbeidsmarkt hebben een maatschappelijke doel om innovatie op het gebied van werk de ruimte te geven om er breed van te kunnen leren. Deze PlatformChallenge beoogt zowel praktijkpartijen als kennispartijen te bewegen om te laten zien hoe het werken via een platform – op een duurzame wijze – nieuwe kansen kan bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een Challenge leent zich niet goed voor grote, ambitieuze plannen. Hoe concreter, hoe beter. Gebruik het onderstaande 3-traps model om scherp te maken wat je écht wilt gaan doen, voor wie en met wie. Het geeft richting aan waar je aan kunt denken, maar is zeker niet volledig.

Lees zeker ook de speciaal voor deze Challenge geschreven position papers van kennispartners Universiteit Twente (download) en TNO (download).

Wat is MVP?

Stel jezelf de vraag wat er over een jaar is ontwikkeld en gedaan waardoor we beter zicht hebben gekregen op de kansen die arbeidsplatforms en offline of online platformwerk bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Beschrijf je MVP – je Minimum Viable Product of Service – waarmee je iets nieuws hebt gedaan waarin duidelijk wordt hoe inclusief platformwerk eruit kan zien. Ter illustratie, klik hier voor een korte uitleg van de term MVP door een partij die verder niet bij deze challenge betrokken is. Het dient als inspiratie.

Waar werk je naar toe in de activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit de subsidie van max. € 50.000? Een nieuw prototype, een nieuwe (financierings)constructie, een simulatie, een techniek, een applicatie, een matchingsmethodiek of iets anders? Een MVP is de meest basale versie van je product of dienst die je in de praktijk echt kan testen. Wat heb jij nog nodig (bovenop wat je nu al doet) om te laten zien wat inclusief platformwerk kan inhouden en hoe het werkt?

Voor wie?

Maak heel duidelijk wie van je MVP het meest kan profiteren. Voor welke doelgroep of groep mensen is je MVP het meest geschikt? Hoe lost je MVP iets op waar juist deze groep tegenaan loopt in het zoeken, krijgen en/of behouden van betaald werk? Waar baseer je dat op?

Met wie?

Het sterkst is een aanpak waarin meerdere ChallengePartners een consortium vormen. Hoe kom je aan werk op een nieuw of bestaand platform; heb je een lijntje met de werk- of opdrachtgevers? Hoe zorg je dat je in beeld komt bij potentiële platformwerkers; is er een netwerk, achterban of connectie met gemeente of UWV? Wie zijn nodig om het werk meer geschikt te maken of te begeleiden; zijn er connecties met coaches of andere specialisten?

Met de goede partners die passen bij je voorstel ben je straks sneller uit de startblokken.

3-traps model voor deze Challenge

(biedt houvast in waar het in je aanpak op hoofdlijnen over kan gaan)

 

De winnende initiatieven van deze PlatformChallenge vind je op deze pagina.

Keer mee om!

onkering transparant