Slider section

Achtergrond AI x Recruitment Challenge 2019

Algoritmes in Werving en Selectie:
Laat zien wat de meerwaarde is

NAAR DE WINNENDE VOORSTELLEN

Content section

AI x Recruitment
Challenge

 • Laat zien hoe je met AI breder en diverser talent werft en/of selecteert
 • Laat zien hoe je met AI transparanter en eerlijker werft en/of selecteert
 • Laat zien hoe AI mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen kan bieden
 • Laat zien hoe AI individuele werkenden helpen om betere loopbaanbeslissingen te nemen
 • Laat zien hoe de combinatie AI en menselijke beoordeling tot betere recruitmentbeslissingen leidt
 • Laat zien waar er problemen zijn met de inzet van AI in recruitment en hoe je deze verhelpt
 • Laat zien hoe AI in recruitment kan toegroeien naar meer Reponsible AI en/of Explainable AI

Demonstreer de bijdrage van AI aan een betere en meer inclusieve arbeidswerking ten opzichte van traditionele recruitmentprocessen. Doe mee! INSCHRIJVING IS INMIDDELS GESLOTEN – EIND SEPTEMBER 2019 IS BEKEND GEMAAKT WELKE 3 VOORSTELLEN DE SUBSIDIEPRIJS ONTVANGEN
Waarom deze Challenge?

Nieuwe technologie in combinatie met Artificiële Intelligentie biedt kansen en maakt nieuwe aanpakken mogelijk op het gebied van werving en selectie. De grote belofte van AI is dat hiermee bijvoorbeeld sneller, accurater, eerlijker en met meer tevredenheid van de sollicitant kan worden geworven en geselecteerd. Betere matches dragen bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt, maar hoe staat het met de belofte van AI / Algoritmes voor het verbeteren van recruitmentbeslissingen? Welk probleem lost het op en voor wie? Of wat zijn juist keerzijdes die we nog te weinig in beeld hebben? Kortom: wanneer is AI een matchmaker of juist een spelbreker voor een goed functionerende, inclusieve arbeidsmarkt? En wat moeten nog ontwikkeld worden om evt. tekortkomingen op te lossen?

Wie dagen we uit?

De NSvP daagt wetenschappers, (selectie)psychologen, data scientists, recruiters, HR-tech specialisten en overige partijen op dit thema uit om een betere en verantwoorde inzet van AI in de wereld van recruitment een stap verder te brengen. Hoe kan AI recruitmentbeslissingen beter en transparanter maken en voor alle betrokkenen een meerwaarde zijn ten opzichte van traditionele werving- en selectiemethoden? In deze challenge ontvangen de drie meest innovatieve voorstellen een subsidie van EUR 10.000 waarmee men de NSvP-uitdaging in een periode van een jaar aangaat. Aan het eind van de challenge zal voor het best onderbouwde, sterkst overtuigende en ook maatschappelijk meest relevante project een subsidiebedrag van EUR 20.000 te winnen zijn. Hiermee kunnen de eerste stappen verder worden doorontwikkeld.

DEEL-UITDAGINGEN

Geïnteresseerde partijen kunnen zich op verschillende afzonderlijke deel-challenges richten (of op een combinatie daarvan), zoals:


 • Laat zien hoe je met AI breder en diverser talent werft en/of selecteert
 • Laat zien hoe je met AI transparanter en eerlijker werft en/of selecteert
 • Laat zien hoe AI mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen kan bieden
 • Laat zien hoe AI individuele werkenden helpen om betere loopbaanbeslissingen te nemen
 • Laat zien hoe de combinatie AI en menselijke beoordeling tot betere recruitmentbeslissingen leidt
 • Laat zien waar er problemen zijn met de inzet van AI in recruitment en hoe je deze verhelpt
 • Laat zien hoe AI in recruitment kan toegroeien naar meer Reponsible AI en/of Explainable AI
SOORTEN ACTIVITEITEN

We vragen om goed onderbouwde challenge-activiteiten. Geïnteresseerde partijen kunnen denken aan activiteiten als:


 • Het testen van een technologie
 • Het onderzoeken van een nieuwe methode
 • Het ontwikkelen van een nieuwe AI-toepassing
 • Een use-case of data-simulatie van de effecten van de inzet van AI
 • Het toetsen/vergelijken van verschillende algoritmes
 • Het vergelijken van oordelen/beslissingen o.b.v. menselijke versus artificiële intelligentie
 • Het ontwerpen van AI-richtlijnen / beslisboom voor het recruitmentproces
 • Demonstreren betere connectie tussen mens en technologie
 • Het inzichtelijk en overdraagbaar maken van kennis over AI in recruitment
Procedure

De NSvP gaat in totaal €30.000 investeren in de 1e ronde aanvragen die binnen deze NSvP-challenge vallen. Het NSvP-bestuur beoordeelt alle aanvragen zorgvuldig en komt tot maximaal 3 voorstellen die zullen worden gehonoreerd met een subsidiebedrag van elk €10.000.

Van deze max. 3 gekozen pilotprojecten maakt 1 van de projecten na ca. een jaar kans op een extra investering van €20.000 aan subsidiegeld. Hiermee kan de eerste fase verder worden doorontwikkeld tot bijvoorbeeld:

 • Een prototype van een applicatie
 • Een onderzoekspublicatie
 • Een game of simulatie
 • Een e-cursus of MOOC of andere vorm van digitale kennisverspreiding
 • Een data(-screening) of statistisch product
 • Een ander innovatief eindproduct
Belangrijke data

Er zijn enkele data in 2019 en 2020 om in de gaten te houden:

In 2019:

 • Vanaf 28 juni: Lancering Challenge en inschrijving pilots geopend
 • Tot 4 september: Deadline inschrijving Challenge pilots
 • 23 september: Bekendmaking winnaars Challenge-projecten (3 x €10.000)

In 2020:

 • Oktober 2020: Afronding pilot-projecten in de Challenge
 • November 2020: Bekendmaking winnaar Doorontwikkelprijs (1 x €20.000)
 • November 2020: Afsluitend symposium AI x Recruitment

 

 

Meer lezen? Zie de artikelen in ons NSvP Dossier:

tss

Volg ook de MakersChallenge met SETUP:

tss

Keer mee om!

onkering transparant