ANBI

Content section

Registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De NSvP is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat schenkingen van de NSvP aan andere instellingen in het kader van haar doelstelling vrijgesteld zijn van schenking- en successierecht. Hier vind je informatie die de NSvP via haar website publiceert om aan de transparantie-eisen voor ANBI’s te voldoen.

Stichting gegevens

Naam: Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP)

Rechtsvorm: Stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178515 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht

RSIN: 17.17.984

Oprichter: David J. van Lennep, 1926

Contactgegevens
NSvP
Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
Tel: 026-4457800
info@nsvp.nl

Doel, missie en bestaansreden
Doel en Missie

Bestuur
Bestuurssamenstelling:

Dhr. drs. S. (Siebren) Houtman – voorzitter
Dhr. P. (Paul) den Uijl MBA – penningmeester
Dhr. prof. dr. J.J. (Joop) Schippers
Mevr. dr. L. (Laura) den Dulk
Dhr. prof. dr. J. (Jan) de Jonge
Mevr. I. (Iman) Eddini
Dhr. G.L.J. (Guido) Heezen

Directeur: Mw. drs. S.C. (Sonia) Sjollema
Programmamanager: Dhr. dr. L. (Luc) Dorenbosch​
Bureaumanagement: Mw. A. (Anne-Mieke) Binnendijk

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen een vacatievergoeding.
Werknemers ontvangen een vast salaris, dat jaarlijks met een inflatiecorrectie wordt gecorrigeerd.

Jaarverslagen
De NSvP publiceert haar jaarverslagen en financiële verantwoording op de website www.innovatiefinwerk.nl
De jaarverslagen staan hier.
De financiële verslaglegging staan hier.