Challenge 2019

Content section

Wat zijn NSvP Challenges?

Jaarlijks agendeert de NSvP samen met andere partijen een overkoepelend thema passend bij de Omkering waarbij we concreet toewerken naar vernieuwende oplossingen. We dagen initiatiefnemers uit om met hun idee of initiatief een ‘next step’ te zetten: een versterking of een verbreding van een aanpak, of een toepassing in een nieuwe situatie.

OmkeerChallenges

Na de lancering van het thema is er een periode waarin initiatiefnemers zich kunnen aanmelden voor een OmkeerChallenge. Vervolgens trekken we een bepaalde periode samen op om de voorstellen verder te versterken. De meest innovatieve ideeën en initiatieven komen in aanmerking voor NSvP-subsidie. Challenge-winnaars worden bekend gemaakt op het jaarlijkse OmkeerEvent.

logo-nsvp-alleen-puntjes

 

 

OmkeerChallenge 2019

 

AIxRecruitmentChallenge

“Ten opzichte van traditionele recruitmentprocessen, demonstreer de bijdrage van AI / Algoritmes aan een betere en meer inclusieve arbeidswerking.”

Deelname AIxRecruitmentChallenge

Challenge is gesloten voor inschrijving

Prijs: 3 x €10.000 + 1 x €20.000 (Doorontwikkelprijs)

Info: Volg hier het verloop van de Challenge

Looptijd: Oktober 2019 t/m Oktober 2020