Feedforward analyse in performance cyclus – Gasunie

Content section

Winnaar Sterke Punten Challenge 2018 

Indieners

Merel Bijlsma – Gasunie
gasunie.nl
Muriel Schrikkema, Marco Schreurs – Direction
www.leiderschapontwikkelen.nl


Aanpak

Binnen de gasunie wordt een pilot uitgevoerd, waarbij de sterke punten benadering, via Feedforward, een belangrijke rol krijgt in de bestaande performance cyclus. Doelstelling is een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen die “samen leren” stimuleert. In de huidige performance cyclus wordt er nog veel gekeken naar het verleden. Echter; de toekomst kun je veranderen, het verleden niet. De gedachte is dat Feedforward veel effectiever werkt als je je richt op je eigen talenten en die van je collega’s. Bij een positieve evaluatie kan een bredere implementatie van de aanpak opgepakt worden door de HR-afdeling. In een pilot binnen een afdeling willen zij uitvinden op welke manier Feedforward, als onderdeel van een sterke punten benadering, te integreren is in de bestaande beoordelingscyclus.
Interessant is dat de medewerkers zélf hier een pilot voorstellen en de vernieuwing willen inzetten.

 


Looptijd

oktober 2018 t/m oktober 2019


Meer informatie

Klik hier voor het hele projectplan.


 

Tijdlijn

Eerste ervaringen met Feedforward analyse

3 december 2018
Eerste ervaringen met Feedforward analyse

De deelnemende medewerkers (van de zgn. T-Unit, zie foto) hebben afgelopen weken ‘meetlatgesprekken’ gevoerd met hun manager. In dat gesprek werd gesproken over kwaliteiten en competenties die passen bij je functie. Eerste ervaring van de mensen: “Met deze positieve insteek kun je gaan werken aan competenties die minder zichtbaar zijn voor collega’s én die je wellicht wél al hebt.” Lees meer… TweetShareShare

Lees meer

Feedforward geeft mooie spiegel van jezelf

16 november 2018
Feedforward geeft mooie spiegel van jezelf

Waarom feedforward? Feedforward verlegt de focus naar de kwaliteiten. Wat doe je al goed? Hoe kan je die kwaliteiten precies inzetten en mogelijk nog effectiever? “Zelf geloof ik in een positieve manier van benaderen. Het heeft geen zin om op zere plekken te blijven drukken. Focussen op talent werkt veel effectiever. Ik heb dan ook niet geaarzeld om mijn bevindingen terug te koppelen naar de collega’s van mijn afdeling. Die waren meteen enthousiast.” Interview met Janneke Hermes (manager bij de Gasunie) op de site van Direction. TweetShareShare

Lees meer

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Gasunie!

1 oktober 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Gasunie!

De NSvP heeft in totaal 65.000 euro beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge. We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen. De jury honoreerde vijf initiatieven, waaronder “Gebruik van Feedforward Analyse in de performance cyclus” door Gasunie i.s.m. Direction. Lees hier een samenvatting van het ingediende voorstel. TweetShareShare

Lees meer