Feedforward analyse in performance cyclus – Gasunie

Content section

Winnaar Sterke Punten Challenge 2018 

Indieners

Merel Bijlsma – Gasunie
gasunie.nl
Muriel Schrikkema, Marco Schreurs – Direction
www.leiderschapontwikkelen.nl


Aanpak

Binnen de gasunie wordt een pilot uitgevoerd, waarbij de sterke punten benadering, via Feedforward, een belangrijke rol krijgt in de bestaande performance cyclus. Doelstelling is een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen die “samen leren” stimuleert. In de huidige performance cyclus wordt er nog veel gekeken naar het verleden. Echter; de toekomst kun je veranderen, het verleden niet. De gedachte is dat Feedforward veel effectiever werkt als je je richt op je eigen talenten en die van je collega’s. Bij een positieve evaluatie kan een bredere implementatie van de aanpak opgepakt worden door de HR-afdeling. In een pilot binnen een afdeling willen zij uitvinden op welke manier Feedforward, als onderdeel van een sterke punten benadering, te integreren is in de bestaande beoordelingscyclus.
Interessant is dat de medewerkers zélf hier een pilot voorstellen en de vernieuwing willen inzetten.

 


Looptijd

oktober 2018 t/m oktober 2019


Meer informatie

Klik hier voor het hele projectplan.


 

Tijdlijn

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Gasunie!

1 oktober 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Gasunie!

De NSvP heeft in totaal 65.000 euro beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge. We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen. De jury honoreerde vijf initiatieven, waaronder “Gebruik van Feedforward Analyse in de performance cyclus” door Gasunie i.s.m. Direction. Lees hier een samenvatting van het ingediende voorstel.

Lees meer