Slider section

NSvP CHALLENGES ::

We dagen je uit om kennis toe te passen
op het gebied van brede talentontwikkeling.

Content section

Wat zijn NSvP Challenges?

Jaarlijks agendeert de NSvP samen met andere partijen een overkoepelend thema passend bij de Omkering waarbij we concreet toewerken naar vernieuwende oplossingen. We dagen initiatiefnemers uit om met hun idee of initiatief een ‘next step’ te zetten: een versterking of een verbreding van een aanpak, of een toepassing in een nieuwe situatie.

OmkeerChallenges

Na de lancering van het thema is er een periode waarin initiatiefnemers zich kunnen aanmelden voor een OmkeerChallenge. Vervolgens trekken we een bepaalde periode samen op om de voorstellen verder te versterken. De meest innovatieve ideeën en initiatieven komen in aanmerking voor NSvP-subsidie. Challenge-winnaars worden bekend gemaakt op het jaarlijkse OmkeerEvent.

 

logo-nsvp-alleen-puntjes

 

OmkeerChallenge 2019

 

AIxRecruitmentChallenge

“Ten opzichte van traditionele recruitmentprocessen, demonstreer de bijdrage van AI / Algoritmes aan een betere en meer inclusieve arbeidswerking.”

Deelname AIxRecruitmentChallenge

Challenge is gesloten voor inschrijving

Prijs: 3 x €10.000 + 1 x €20.000 (Doorontwikkelprijs)

Info: Volg hier het verloop van de Challenge

Looptijd: Oktober 2019 t/m Oktober 2020

 

logo-nsvp-alleen-puntjes

 

OmkeerChallenges 2018

 

SterkePuntenChallenge

“Demonstreer de bijdrage van een sterke punten benadering van HRM. Wat gebeurt er als er meer ruimte in organisaties komt om sterktes van mensen te maximaliseren ipv zwaktes te minimaliseren?”

Deelname SterkePuntenChallenge

Challenge is gesloten voor inschrijving

Prijs: €65.000 te investeren in verschillende fases

Info: Volg hier het verloop van de Challenge

Looptijd: September 2018 t/m September 2019

 

 logo-nsvp-alleen-puntjes

 

 OmkeerChallenges 2017

 

          NudgeChallenge

“Demonstreer de bijdrage van gedragskennis aan het leergedrag en de ontwikkeling van werkenden of werkzoekenden. Ontwerp en breng een OntwikkelNudge in praktijk.”

Deelname NudgeChallenge

Challenge is gesloten voor inschrijving

Prijs: €15.000 (beste OntwikkelNudge)

Info: Zie hier het verloop van de Challenge

Looptijd: Juni 2017 t/m Juni 2018

 

 

        SkiLLLsChallenge

“Laat zien hoe je skiLLLs voor een Leven Lang Leren kunt ontwikkelen voor jongeren op een dynamische arbeidsmarkt. Welke toekomstvaardigheden dragen bij aan werk(zekerheid) op de lange termijn?”

Deelname SkiLLLsChallenge

Challenge is gesloten voor inschrijving

Prijs: 3x €20.000 (beste SkiLLLs-aanpak)

Info: Zie hier het verloop van de Challenge

Looptijd: Juni 2017 t/m december 2018

 

 

            FilmChallenge

“Verbeeld met een zelfbedacht scenario, werk-decor of tech-prop de toekomst van werken in 2045. Welke ingrediënten voor een film spreken het meest tot de verbeelding?

Deelname FilmChallenge

Challenge is gesloten voor deelname!

Prijs: €250 per categorie + meewerken aan professionele film

Info: Zie hier de uitkomst van de Challenge

Looptijd: Maart 2017 t/m juni 2017

 

 

 

 

 

logo-nsvp-alleen-puntjes

 

 

OmkeerChallenges 2016

(zie hier alle inzendingen)

 

      OriëntatieChallenge

“Demonstreer een innovatieve aanpak waarmee een diverse groep jongeren zich vroegtijdig breder, actiever en effectiever kan oriënteren op een persoonlijk passende toekomst van werk of ondernemerschap”.

Winnaar OriëntatieChallenge

Deze Challenge-prijs is reeds uitgereikt:

Prijs: € 30.000

Winnaar: ZomerOndernemer

Looptijd: Juni 2016 t/m December 2017

 

 

      OntwikkelChallenge

“Demonstreer de toegevoegde waarde van organisatie- en onderwijs ongebonden talentontwikkeling ten behoeve van de kansen van diplomaloze jongeren, werkloze jongeren of jongere flexwerkers”.

Winnaar OntwikkelChallenge

Deze Challenge-prijs is reeds uitgereikt:

Prijs: € 30.000

Winnaar: Werken in Netwerken

Looptijd: Juni 2016 t/m December 2017

 

 

     VerbindingsChallenge

“Demonstreer een kansrijke aanpak waardoor duurzame connecties ontstaan tussen mensen met verschillende achtergronden t.b.v. persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en/of wederzijdse empathie”.

Winnaar VerbindingsChallenge

Deze Challenge-prijs is reeds uitgereikt:

Prijs: € 30.000

Winnaar: Partofit / Heroes of the Sky

Looptijd: Juni 2016 t/m December 2017