Challenge 2017

Content section

Wat zijn NSvP Challenges?

Jaarlijks agendeert de NSvP samen met andere partijen een overkoepelend thema passend bij de Omkering waarbij we concreet toewerken naar vernieuwende oplossingen. We dagen initiatiefnemers uit om met hun idee of initiatief een ‘next step’ te zetten: een versterking of een verbreding van een aanpak, of een toepassing in een nieuwe situatie.

OmkeerChallenges

Na de lancering van het thema is er een periode waarin initiatiefnemers zich kunnen aanmelden voor een OmkeerChallenge. Vervolgens trekken we een bepaalde periode samen op om de voorstellen verder te versterken. De meest innovatieve ideeën en initiatieven komen in aanmerking voor NSvP-subsidie. Challenge-winnaars worden bekend gemaakt op het jaarlijkse OmkeerEvent.

logo-nsvp-alleen-puntjes

 

 

          NudgeChallenge

“Demonstreer de bijdrage van gedragskennis aan het leergedrag en de ontwikkeling van werkenden of werkzoekenden. Ontwerp en breng een OntwikkelNudge in praktijk.”

Deelname NudgeChallenge

Challenge gesloten voor inschrijving

Prijs: €15.000 (beste OntwikkelNudge)

Info: Volg hier het verloop van de Challenge

Looptijd: Juni 2017 t/m Juni 2018

       

      

         SkiLLLsChallenge

“Laat zien hoe je skiLLLs voor een Leven Lang Leren kunt ontwikkelen voor jongeren op een dynamische arbeidsmarkt. Welke toekomstvaardigheden dragen bij aan werk(zekerheid) op de lange termijn?”

Deelname SkiLLLsChallenge

Challenge gesloten voor inschrijving

Prijs: 3x €20.000 (beste SkiLLLs-aanpak)

Info: Volg hier het verloop van de Challenge

Looptijd: Juni 2017 t/m december 2018

 

 

            FilmChallenge

“Verbeeld met een zelfbedacht scenario, werk-decor of tech-prop de toekomst van werken in 2045. Welke ingrediënten voor een film spreken het meest tot de verbeelding?

Deelname FilmChallenge

Challenge is gesloten voor deelname.

Prijs: €250 per categorie + meewerken aan professionele film

Info: Volg hier het verloop van de Challenge

Looptijd: Maart 2017 t/m juni 2017

 

 

 

logo-nsvp-alleen-puntjes