Sterke Punten Aanpak – Floréo

Content section

Winnaar Sterke Punten Challenge 2018 

Indieners

Thea Schouten – Stichting Floréo
Stichtingfloreo.nl

Martine Maes – Interventures
Interventures.nl


Aanpak

Tegen de achtergrond van het nijpende lerarentekort en gepersonaliseerd leren wil Stichting Floréo – een samenwerking van zes basisscholen in de regio Rijnmond – een SterkePuntenAanpak ontwikkelen waarmee de kwaliteiten van de 141 medewerkers en leerkrachten beter zichtbaar zijn en beter worden benut. De aanpak heeft een inbedding in een al lopende aanpak gericht op waarderend leiderschap. Met een participatieve benadering wordt toegewerkt naar een situatie waarbij leerkrachten vaker bij elkaar gaan kijken, meer samen lesgeven, of samenwerken met andere buurscholen. In twee pilotsituaties wordt onderzocht wat de aanpak oplevert voor zowel individueel als collectief leren en ontwikkelen. De kennis wordt overdraagbaar gemaakt voor andere schoolbesturen. Sterk in de voorgestelde aanpak is de maatschappelijke relevantie, de participatieve benadering, de betrokkenheid van 141 medewerkers en de inbedding in de organisatie waar los van deze challenge en aanpak ook de directeuren getraind worden in waarderend leiderschap.


Looptijd

oktober 2018 t/m oktober 2019


Meer informatie

Klik hier voor het hele projectplan.


 

Tijdlijn

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Floréo!

3 december 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Floréo!

Een wervend filmpje om de collega’s van de scholen warm te laten lopen deel te nemen aan de Sterke Punten Challenge. Gemaakt op één van de basisscholen die vallen onder de Stichting Floréo.

Lees meer

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Floréo!

1 oktober 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Floréo!

De NSvP heeft in totaal € 65.000 beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge. We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen. De jury honoreerde vijf initiatieven, waaronder “Sterke Punten Aanpak – alle kinderen profiteren van alle kwaliteiten van Floréo-medewerkers” van stichting Floréo. Lees hier een samenvatting van het ingediende voorstel.

Lees meer