Sterke Punten Aanpak – Floréo

Content section

Winnaar Sterke Punten Challenge 2018 

Indieners

Thea Schouten – Stichting Floréo
Stichtingfloreo.nl

Martine Maes – Interventures
Interventures.nl


Aanpak

Tegen de achtergrond van het nijpende lerarentekort en gepersonaliseerd leren wil Stichting Floréo – een samenwerking van zes basisscholen in de regio Rijnmond – een SterkePuntenAanpak ontwikkelen waarmee de kwaliteiten van de 141 medewerkers en leerkrachten beter zichtbaar zijn en beter worden benut. De aanpak heeft een inbedding in een al lopende aanpak gericht op waarderend leiderschap. Met een participatieve benadering wordt toegewerkt naar een situatie waarbij leerkrachten vaker bij elkaar gaan kijken, meer samen lesgeven, of samenwerken met andere buurscholen. In twee pilotsituaties wordt onderzocht wat de aanpak oplevert voor zowel individueel als collectief leren en ontwikkelen. De kennis wordt overdraagbaar gemaakt voor andere schoolbesturen. Sterk in de voorgestelde aanpak is de maatschappelijke relevantie, de participatieve benadering, de betrokkenheid van 141 medewerkers en de inbedding in de organisatie waar los van deze challenge en aanpak ook de directeuren getraind worden in waarderend leiderschap.


Looptijd

oktober 2018 t/m oktober 2019


Meer informatie

Klik hier voor het hele projectplan.


 

Tijdlijn

Kennisopbrengst project Floréo

2 april 2020
Kennisopbrengst project Floréo

Hoe kunnen we alle kinderen laten profiteren van het samenspel van de kwaliteiten van de medewerkers? Dat was de centrale vraag van Floréo. Door in de challenge te experimenteren met kleine dingen lieten de leerkrachten de eigen verwachtingen los en keken ze wat het opleverde. Die positieve flow kan na een eerste experiment worden doorgezet. Er is echter een bredere…

Lees meer

Sterke Punten Challenge volgens leerkracht Iris de Reus

19 juli 2019
Sterke Punten Challenge volgens leerkracht Iris de Reus

Leerkracht Iris de Reus (groep 1/2) gaf ‘haar’ kinderen ruimte om vrijheid te pakken. “De kinderen kiezen zelf wanneer ze met welk werkje aan de slag gaan, zodat ze zich meer eigenaar voelen. Mijn moeite om los te laten zat hem erin dat ik eigenlijk een gebrek aan vertrouwen bij de kinderen had dat ze het zouden oppakken. Na de eerste drie weken merkte ik dat ik het kan laten gaan.” Lees verder… TweetShareShare

Lees meer

“Ik kan nu nog beter doen waar ik goed in ben”

30 april 2019
“Ik kan nu nog beter doen waar ik goed in ben”

Deelnemer Bibianne Findhammer (leerkracht groep 8) vertelt haar ervaring met de Sterke Punten Challenge. “Ik laat de kinderen nu zelf plannen maken hoe ze hun leerdoelen gaan halen. De kinderen zetten zich enorm in, ze zijn zeer gemotiveerd. Wat een energie! En ikzelf kan veel gerichter en met aandacht begeleiden.” Lees verder… TweetShareShare

Lees meer

Kinderen stimuleren hun eigen kwaliteiten en die van anderen te zien

15 april 2019
Kinderen stimuleren hun eigen kwaliteiten en die van anderen te zien

Deelnemers aan de Floréo Sterke Punten Challenge vertellen hun ervaringen. Petra Burik (leerkracht kleutergroep op de Hendrik Boogaardschool): “Ik wil kinderen stimuleren dat ze hun eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen zien. In de klas ben ik gestart met complimenten. Steeds staat één kind centraal die zijn eigen kwaliteiten benoemt.” Lees verder… TweetShareShare

Lees meer

Wat kan een leerkracht goed en hoe wil hij die talenten benutten?

3 december 2018
Wat kan een leerkracht goed en hoe wil hij die talenten benutten?

Een wervend filmpje om de collega’s van de scholen warm te laten lopen deel te nemen aan de Sterke Punten Challenge. Gemaakt op één van de basisscholen die vallen onder de Stichting Floréo. Wat kan een leerkracht goed en hoe wil hij die talenten benutten? De zes basisscholen die vallen onder Stichting Floréo willen hun medewerkers daar op een nieuwe manier naar laten kijken. TweetShareShare

Lees meer

Interview met initiatiefnemers talentenplan

8 november 2018
Interview met initiatiefnemers talentenplan

Interview met Thera Schouten (stichting Floréo) en Martine Maes (bureau Interventures) over de concrete plannen voor hun Sterke Punten Aanpak. “Startend bij de vraag wat ze goed kunnen, gaan ze hun kwaliteit uitvergroten in een droombeeld. Wat kunnen ze concreet doen om het droombeeld dichterbij te halen en welke acties passen daarbij in de dagelijkse praktijk?” TweetShareShare

Lees meer

Zes basisscholen winnen prijs met talentenplan

1 november 2018
Zes basisscholen winnen prijs met talentenplan

De zes basisscholen willen kijken hoe ze hun leerkrachten en andere medewerkers gemotiveerd binnenboord kunnen houden. ‘Door de nadruk te leggen op hun positieve punten kan de Sterke Punten Aanpak hier een impuls aan geven. Deze denkwijze is nog niet gebruikelijk in het onderwijs. Onze schoolleiders zijn begin dit schooljaar ook begonnen met een training waarderend leiderschap.’ Artikel in Xpert HR Actueel door Jolan Douwes. TweetShareShare

Lees meer

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Floréo!

1 oktober 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Floréo!

De NSvP heeft in totaal € 65.000 beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge. We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen. De jury honoreerde vijf initiatieven, waaronder “Sterke Punten Aanpak – alle kinderen profiteren van alle kwaliteiten van Floréo-medewerkers” van stichting Floréo. Lees hier een samenvatting van het ingediende voorstel. TweetShareShare

Lees meer