Cruciaal talent voor Cruciale Posities – UTwente

Content section

Winnaar Sterke Punten Challenge 2018 

Indiener

Tanya Bandarouk – University of Twente, vakgroep HRM
utwente.nl


Aanpak

Door het ontwikkelen van een gedifferienteerde ‘pool-based’ talent management aanpak op de Universiteit Twente (UT) willen ze bereiken:
1) een UT breed geaccepteerd omschrijving van talent,
2) UT specifieke instrumenten voor leidinggevenden om talent te identificeren en begeleiden,
3) ‘pools’ van UT-brede talenten, en
4) ‘pools’ die fungeren als lerende omgevingen voor talenten om te kunnen excelleren.
Deze aanpak is cruciaal en urgent om
a) te komen tot een ‘fair talent based reward system’,
b) te voorkomen dat talent de universiteit verlaat en
c) te voorkomen dat de UT niet in staat is om op kwaliteit internationaal te concurreren.
Een gedifferienteerde ‘pool-based’ talent management aanpak zal de UT in staat stellen om zichzelf sterker te positioneren op de internationale arbeidsmarkt (‘employer branding’).

De aanpak is voor UT-medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals en UT-bestuur en moet het verschil gaan maken voor alle ongeveer 3.000 UT-ers. Deze nog te ontwerpen aanpak kan vervolgens op andere universiteiten worden ingezet.


Looptijd

oktober 2018 t/m oktober 2019


Meer informatie

Klik hier voor het hele projectplan.


 

Tijdlijn

Talent Management aan de Nederlandse universiteiten

8 april 2019
Talent Management aan de Nederlandse universiteiten

Aandacht voor talent is een voorwaarde om te kunnen excelleren in onderzoek, onderwijs, en kennisvalorisatie. Universiteiten hebben talenten nodig, zowel academisch als professioneel personeel.Het ontwikkelen van een verfijnd talent management systeem is uitermate complex, zowel qua inhoud als qua proces. De vraag: Hoe definieer je “talent”? lijkt een makkelijke, maar daarachter gaat veel complexiteit verscholen… TweetShareShare

Lees meer

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van UTwente!

1 oktober 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van UTwente!

De NSvP heeft in totaal 65.000 euro beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge. We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen. De jury honoreerde vijf initiatieven, waaronder “Cruciaal talent voor Cruciale Posities” van de Universiteit Twente. Lees hier een samenvatting van het ingediende voorstel. TweetShareShare

Lees meer