Slider section

Challenge Inclusief Platformwerk 2021

Hoe kunnen arbeidsplatforms nieuwe en
duurzame kansen op werk bieden?

 meer over de achtergrond van deze challenge >> klik hier

Content section

PlatformChallenge

Hoe kunnen platformoplossingen bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt?

Online arbeidsplatforms hebben niet altijd de beste reputatie. Maar een belangrijk inzicht uit onderzoek is dat arbeidsplatforms meebewegen met de context waarin ze opereren. Van daaruit kunnen we nadenken over wat, hoe en in welke vorm de principes van platformwerk de arbeidsmarkt wél inclusiever kunnen maken. Daarom organiseren het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (SBCM) en de NSvP een challenge voor iedereen die méér werkkansen ziet dan momenteel worden benut.

Laat zien hoe het organiseren van werk via online arbeidsplatforms kan bijdragen aan waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe zorg je ervoor dat de opkomende klusseneconomie en –platforms niet ten koste gaan van de positie van de werkenden, maar juist zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen die nu nog te vaak aan de kant staan; en wel op zo’n manier dat het hen voldoende kansen en zekerheid biedt. En bij voorkeur een opstap is naar een reguliere baan. Dat is de vraag achter de challenge Inclusief Platformwerk die we samen met SBCM organiseerden. Op vrijdag 9 juli 2021 hebben tien organisaties hun voorstellen gepitcht voor een deskundige jury.
Vanuit SBCM en de NSvP samen ontvangen de drie winnende partijen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun voorstel in de praktijk te brengen.

De drie initiatieven die de challenge Inclusief Platformwerk gewonnen hebben zijn (in willekeurige volgorde):

  • Digitaal getuigschrift voor platformwerk – Martijn Arets – Professional Outsider Consultancy.
  • CurentFlex! Uitzenden als instrument – Hilal Makhoukhi – CurrentWerkt!
  • LaNSCO UNITE – Jessica de Ruijter – Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen (LaNSCO)

Door de juryleden is gekozen voor een combinatie van aanpakken die volgens beide organisaties het vraagstuk rond inclusief platformwerk het beste verder kunnen helpen. Daarbij is gekozen voor: * een overkoepelend belang om een digitaal getuigschrift voor platformwerkers mogelijk te maken, * het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van sociale corporaties via een landelijk platform dat vraag en aanbod kan koppelen, en * een next step voor een bedrijfsgerichte én maatschappelijke betrokken aanpak om de groep ex-gedetineerden in Rotterdam duurzaam aan het werk te helpen.

Bekijk hier de pitches en een korte samenvatting van elk van de drie initiatieven >>

De jury bestond uit:

  • Huib van Olden (voorzitter jury): wethouder werk & inkomen, cultuur, erfgoed en personeel van gemeente ’s-Hertogenbosch; voorzitter A&O-fonds SBCM; voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid VNG.
  • Paul den Uijl: operationeel directeur Tempo Team; bestuurslid NSvP; lid MKB Rotterdam commissie economie en werkgelegenheid; ambassadeur 010inclusief.
  • Anja Dijkman: bestuurder FNV; campagneleider platformwerk.
  • Robin Naar: internetondernemer en eigenaar platform Elyze.

Dit waren de 10 finalisten

De drie winnaars zijn gekozen uit tien finalisten, die elk in een korte video uiteenzetten wat hun plannen zijn. Deze finalisten waren (in alfabetische volgorde):

Ook vanuit de wetenschap is er veel aandacht voor de ontwikkelingen rond platformwerk. Als we de waarde van platformwerk willen benutten, goed voor het welzijn van de mensen die er werken, welke aanpassingen zijn dan nodig? Wat zijn de gebreken en mogelijkheden van platformwerk voor een menswaardige toekomst van de arbeidsmarkt? Lees er meer over in ons Dossier Platformwerk in ons Kenniscentrum InnovatiefinWerk.nl.

Keer mee om!

onkering transparant