VerSterker – Openbaar Ministerie Noord-Holland

Content section

Winnaar Sterke Punten Challenge 2018 

Indieners

Kristyna Klister – Openbaar Ministerie Noord-Holland
OM Noord-Holland.nl
Saskia Tjepkema – Kessels & Smit
kessels-smit.nl


Aanpak

Bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland (bestaande uit twee parketten, in totaal 600 fte) gaat een groep van 15 medewerkers aan de slag met kleine experimenten. Door het ontwikkelen van de VerSterker willen zij enerzijds dat medewerkers ontdekken welke talenten zij hebben en hen stimuleren deze ook daadwerkelijk in te zetten in hun werk. Anderzijds willen zij dat het binnen de organisatie ‘normaler’ wordt om stil te staan bij wat je goed kan en hierover met elkaar in gesprek te zijn.
De medewerkers hebben zelf nadrukkelijk aangegeven dat ze meer ingezet en beoordeeld willen worden op krachten in plaats van ontwikkelgebieden. Vernieuwend is de grote betrokkenheid van medewerkers in een ontwikkelaanpak (medewerkers in de experimenteergroep vormen een dwarsdoorsnede van de organisatie), waarbij geëxperimenteerd wordt met kleine interventies die uitgaan van de talenten en sterke punten van medewerkers.


Looptijd

oktober 2018 t/m oktober 2019


Meer informatie

Klik hier voor het hele projectplan.


 

Tijdlijn

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van OM Noord-Holland!

1 oktober 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van OM Noord-Holland!

De NSvP heeft in totaal 65.000 euro beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge. We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen. De jury honoreerde vijf initiatieven, waaronder “VerSterker” van Openbaar Ministerie noord-Holland i.s.m. bureau Kessels & Smit. Lees hier een samenvatting van het ingediende voorstel.

Lees meer