Talentbenutting in de praktijk – Windesheim

Content section

Winnaar Sterke Punten Challenge 2018 

Indieners

Willy Veenkamp – Hogeschool Windesheim, lectoraat sociale innovatie
windesheim/onderzoek-talentbenutting

Elise van den End – Rendement door Talent
rendementdoortalent.nl


Aanpak

Hogeschool Windesheim wil door middel van experimenten in organisaties zicht krijgen op de werkzame bestanddelen van interventies gericht op talentbenutting. Daarbij wordt gekeken naar de kenmerken van medewerkers en leidinggevende, hun onderlinge relatie, de kenmerken van de organisatie en de context waarin ze werken. Windesheim investeerde eerder in de ontwikkeling van een digitale talentbenuttingsscan en wil nu een volgende stap zetten. De samenwerking is gericht op organisaties die werk willen maken van een talentgerichte benadering en advies- en trainingsorganisaties die interventies ontwikkelen en aanbieden.

Met dit experiment wordt een methode ontwikkeld om organisaties effectief in hun talentbenuttingsproces te kunnen bijstaan. In samenspraak met Rendement door Talent (RdT), wordt daarbij gebruik gemaakt van de reeds ontwikkelde talentbenuttingsscan, en worden diepte-interviews heouden met de medewerkers en leidinggevenden.Vervolgens worden interventies voorgesteld en uitgevoerd voor het versterken van talentbenutting in de organisatie – deze worden door een onderzoeksgroep van Windesheim gemonitord.

Sterk in de voorgestelde aanpak is de samenwerking van verschillende partijen, aandacht voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding en de mate van cofinanciering in het traject.


Looptijd

oktober 2018 t/m oktober 2019


Meer informatie

Klik hier voor het hele projectplan.


 

Tijdlijn

e-boek: duurzaam benutten van talent

30 april 2020
e-boek: duurzaam benutten van talent

In dit e-boek vind je manieren om de stap te zetten van herkennen naar benutten van talent. Wat maakt dat die stap in de praktijk vaak zo weerbarstig is? Op grond van het onderzoek naar talentbenutting is in de literatuur op gezocht naar interventies met en zonder talentfocus en de werking ervan. In het e-boek staan verder praktijksituaties van verschillende organisaties waar is geëxperimenteerd met interventies gericht op talentbenutting. Download het e-boek >>…

Lees meer

Je talent gericht inzetten op je werk – hoe doe je dat?

28 februari 2019
Je talent gericht inzetten op je werk – hoe doe je dat?

Je talent gericht inzetten bij werkzaamheden binnen de organisatie, hoe doe je dat? Naar die vraag doen we al jaren onderzoek. Toch kunnen we hem voor onszelf nauwelijks beantwoorden. Wat maakt dat zo moeilijk? We hebben het in onze functioneringsgesprekken over onze talenten en sterke punten. Maar eenmaal weer aan het werk betrappen we onszelf erop dat we vooral gefocust zijn op het zo goed mogelijk doen van ons werk. We weten wat onze talenten zijn, maar deze gericht inzetten bij werkzaamheden blijft een lastige. TweetShareShare

Lees meer

Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Hogeschool Windesheim!

1 oktober 2018
Gehonoreerd: sterke punten aanpak van Hogeschool Windesheim!

De NSvP heeft in totaal 65.000 euro beschikbaar gesteld voor de meest waardevolle en kansrijke initiatieven in de Sterke Punten Challenge. We ontvingen 42 voorinschrijvingen en vervolgens 23 definitieve, uitgewerkte plannen. De jury honoreerde vijf initiatieven, waaronder “Verstevigen van talentbenutting in de praktijk” van Hogeschool Windesheim i.s.m. adviesbureau Rendement door Talent. Lees hier een samenvatting van het ingediende voorstel. TweetShareShare

Lees meer