PhD Innovatiebeurs

Content section

PhD’s verbinden hun onderzoeksvaardigheden aan NSvP kennisprogramma ‘De Omkering’

De NSvP draagt de verbinding tussen wetenschap en praktijk een warm hart toe. Als vermogensfonds stimuleren we al geruime tijd innovatieve projecten waarin wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de (HR-)praktijk. Of: actieonderzoek waarin juist de praktijk de wetenschap verrijkt met nieuwe vraagstellingen en zienswijzen. In 2016 is de NSvP een nieuw kennisprogramma gestart: De Omkering. Hierin verbinden we kennis- en praktijkpartners om met elkaar een NSvP Challenge aan te gaan. Deze challenges richten zich op de uitdaging om concreet en bewezen bij te dragen aan een toekomst van werk die aansluit bij de waardevol werk op de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst.

Ter versterking van het kennisprogramma stelt de NSvP jaarlijks twee PhD Innovatiebeursen á € 5.000,- ter beschikking. Om innovatie in werk verder te stimuleren richten we ons tot PhD’s in de A&O psychologie en HRM-verwante studies. Als ergens hard gewerkt wordt aan de laatste wetenschappelijke inzichten dan is het wel in de diverse PhD trajecten die momenteel lopen. Waar het einddoel van een mooi proefschrift voltooien natuurlijk het belangrijkste is, wil de NSvP twee PhD’s de gelegenheid bieden om zich ook op een andere manier bezig te houden met kennisontwikkeling en kennistoepassing met een (nog) bredere maatschappelijke waarde.

In 2017 ontvingen de eerste twee PhD’s deze beurs van de NSvP: Renske van Geffen en Inge Wolsink . Dit was in samenwerking met de pHResh PhD community Renske en Inge zijn beiden verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zetten hun onderzoeksvaardigheden in op het NSvP-kennisprogramma, door waar nodig:

  • Als wetenschappelijk adviseur winnende projectgroepen te helpen in het scherper kunnen toewerken naar een goede projectevaluatie;
  • Projectgroepen te assisteren in het maken van bijvoorbeeld een factsheet met recente cijfers die aansluiten bij de context van hun aanpak;
  • Projectgroepen te voorzien van interessante wetenschappelijke publicaties
  • Het verder plaatsen van Challenge-projecten in wetenschappelijk perspectief.

In 2018 ontvingen Giverny de Boeck en Wouter Vleugels, beiden verbonden aan de KU Leuven, een PhD-beurs. De beurs biedt hen de mogelijkheid om hun onderzoeksvaardigheden beschikbaar te stellen ten behoeve van het volgende vraagstuk: Geef vanuit academisch perspectief een overzicht en richtlijnen voor de praktische invulling en uitvoering van een beoordelingssystematiek die (1) motiverend werkt voor medewerkers en managers, (2) groei en ontwikkeling stimuleert en (3) ook past bij organisatiedoelstellingen. Onze vraag is daarbij te mikken op kennis-output dat in de HR-praktijk concreet kan worden toegepast. Het valoriseert bestaande kennis op een originele en creatieve manier.

In 2020 ontving Sjanne Marie van den Groenendaal (Universiteit Tilburg) de PhD innovatiebeurs. In september zal zij beginnen met haar werkzaamheden, waarbij de centrale vraag is: “Hoe kunnen organisaties en zzp’ers de samenwerking zo inrichten dat de organisatie optimaal gebruik maakt van de expertise van zzp’ers én tegelijkertijd de (ontwikkel)behoeften van de zzp’ers vervult?” In aansluiting op Sjanne Marie’s proefschrift (Career development of solo self-employed workers – verwachte promotiedatum voorjaar 2021) kan zij dankzij de beurs een gebruiksvriendelijke toolkit ontwikkelen die organisaties én zzp’ers ondersteunt in het strategisch samenwerken.