Slider section

Inschrijving AI x Recruitment Challenge

Wat is jouw plan over de rol van
AI / Algoritmes binnen Recruitment?
Dien in bij ons!

Lees Achtergrond Challenge

Content section

AI x Recruitment
Challenge

  • Laat zien hoe je met AI breder en diverser talent werft en/of selecteert
  • Laat zien hoe je met AI transparanter en eerlijker werft en/of selecteert
  • Laat zien hoe AI mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen kan bieden
  • Laat zien hoe AI individuele werkenden helpen om betere loopbaanbeslissingen te nemen
  • Laat zien hoe de combinatie AI en menselijke beoordeling tot betere recruitmentbeslissingen leidt
  • Laat zien waar er problemen zijn met de inzet van AI in recruitment en hoe je deze verhelpt
  • Laat zien hoe AI in recruitment kan toegroeien naar meer Reponsible AI en/of Explainable AI

Demonstreer de bijdrage van AI aan een betere en meer inclusieve arbeidswerking ten opzichte van traditionele recruitmentprocessen. Lees meer!

Deadline is verstreken. Het indienen van voorstellen is niet meer mogelijk.

Keer mee om!

onkering transparant