Slider section

SterkePuntenChallenge

Waarom initieert de NSvP
de Sterke Punten Challenge?

Inschrijvingen en winnaars van de Challenge

Content section

SterkePuntenChallenge

  • Hoe maak je als bedrijf een omkering naar een HRM focus op de sterke kant van het personeelsbestand?
  • Hoe zet je als werkgever de medewerker en zijn of haar onderscheidende talenten radicaal centraal?
  • Wat zijn de soorten effecten die je mag verwachten van een sterke punten benadering in organisaties?
  • Wat moet mogelijk nieuw ontwikkeld worden om optimaal op de sterktes van werknemers te kunnen inzetten?

 


Demonstreer de bijdrage van een sterke punten benadering van HRM. Wat gebeurt er als er meer ruimte in organisaties komt om sterktes van mensen te maximaliseren in plaats van zwaktes te minimaliseren? Hoe stimuleer je dat? Doe mee!
 
Waarom deze Challenge?

Zijn de uitgangspunten van veel van het huidige HR-beleid nog wel geschikt voor de 21e eeuw? Hoe gaan we om met HR-instrumenten als functiebeschrijvingen, prestatiemetingen of top-down beoordelings-systematieken die veel organisaties zeggen nodig te hebben, maar die weinig oog hebben voor hoe werknemers in het werk en leven staan. Wanneer organisaties hun toegevoegde waarde niet alleen zien in economische waarde, maar ook maatschappelijke en persoonlijke toegevoegde waarde serieus nemen, laten we dan zoeken naar een inrichting van beleid en instrumenten die wél bijdraagt aan duurzame resultaten, inclusie, engagement en ontwikkeling.

De NSvP wil daarvoor in 2018 bedrijven en organisaties een (financiële) impuls geven om bij te dragen aan HR-beleid waarin de mens en haar ‘Sterke kanten’ radicaal centraal staat. Met de Sterke puntenbenadering als kennisbasis willen we partijen (eventueel ook in samenwerking met onderzoekers en adviseurs) uitdagen deze kennisbasis te verrijken met concreet beleid, passende methodes of interessante onderzoeksvragen. Doel is steeds kennis te ontwikkelen en ervaring te delen. Doe mee met deze NSvP SterkePuntenChallenge als je écht werk wil maken van HRM beleid dat verder kijkt dan alleen economische sturing en de bredere talentontwikkeling van mensen serieus neemt.
Lees hieronder waarvoor de NSvP 3 soorten subsidie beschikbaar stelt:

MAX €7.500 SUBSIDIE VOOR

Exploratie en ‘awareness’

We willen als bedrijf écht iets doen met de sterke punten benadering. Hoe ziet een toepassing van dat denken op ons HRM eruit? Wat is de grootste verandering? Hoe geven we dat een boost? Hoe zetten we het op de (strategische) agenda?


MEEDOEN?

Schrijf je als leernetwerk van minimaal 5 organisaties in en organiseer 5 leerbijeenkomsten. De NSvP investeert mee in een bekwame facilitator, inspirator, locatie of andere middelen tot een bedrag van max. €7.500.

MAX €15.000 SUBSIDIE VOOR

Ontwikkelen en experimenteren

We willen als organisatie bekijken wat er écht gebeurt als HRM de sterke kant van het personeel centraal stelt. Een praktijkpilot met een zelf of elders ontwikkelde methode, test of applicatie moet ons de eerste inzichten geven.


MEEDOEN?

Schrijf op wat je experiment gaat inhouden, en/of met welk doel je iets nieuws wilt ontwikkelen. De NSvP investeert in eerste ontwikkelkosten, testfaciliteiten of bv. aanvullende expertise tot een bedrag van max. €15.000. 

MAX €25.000 SUBSIDIE VOOR

Onderzoek en evaluatie

In onze organisatie zetten we reeds in op HRM dat op een andere, nieuwe manier de mens en haar sterke kanten en vermogens meer centraal stelt. We zijn écht benieuwd naar hoe goed dat nu werkt, wat de effecten zijn en of er zaken beter kunnen.


MEEDOEN?

Dien je onderzoeksplan samen met kennisinstelling in en verricht een gedegen (actie)onderzoek. De NSvP investeert in evt. digitale onderzoeksmaterialen, onderzoeks- en opschrijfuren tot een bedrag van max. €25.000. 

Procedure

De NSvP gaat in totaal €60.000 investeren in aanvragen die binnen 1 van de 3 subsidiemogelijkheden hierboven vallen. We kijken uit naar de meest solide plannen waarin goed wordt weergegeven hoe het werken op sterkte op de arbeidsmarkt een impuls kan krijgen. Het NSvP-bestuur beoordeelt alle aanvragen zorgvuldig. Tussen 23 maart tot 30 juli 2018 kunnen bedrijven, (overheids)instellingen, kennispartijen, adviesbureaus zich aanmelden als deelnemers aan & ondersteuners van de SterkePuntenChallenge: hoe zetten we de sterke kant van het personeelsbestand radicaal centraal?

Belangrijke data

Er zijn enkele data in 2018 om in de gaten te houden:

  • Vanaf 23 maart: lancering Challenge en inschrijving geopend
  • Tot 15 juni: voorinschrijving van netwerk, 1e idee of onderzoeksvraag (voorinschrijving verlengd!)
  • 8 juni: evt. nader kennismaken op ‘Mens en Werk Event
  • Na 15 juni: vragen/feedback van NSvP t.a.v. inschrijving
  • 30 juli: definitief indienen uitgewerkt plan en begroting
  • 15 september: toekenning subsidies SterkePuntenChallenge
Downloads: Meer lezen over de ‘Sterke Punten benadering’?

tsstss

Keer mee om!

onkering transparant