Slider section

SkiLLLsChallenge :: 2017

Wat is de SkiLLLsChallenge?
Aanleiding, vraagstelling en uitdaging.

 

Volg de SkiLLLs Challenge hier!

Content section

SkiLLLsChallenge

logo nsvp-gak

 • Welke toekomstvaardigheden hebben werkenden nodig om bij te blijven op een dynamische arbeidsmarkt?
 • Hoe kunnen jongeren met een gerichte aanpak skills ontwikkelen die voorbereiden op een Leven Lang Leren?
 • Op welke plekken kan leren en ontwikkelen nog meer plaatsvinden dan in een klas of werkplek?
 • Hoe kunnen jongeren door het verbinden van verschillende leeromgevingen skills ontwikkelen die in meerdere beroepenvelden van waarde zijn en bijdragen aan een Leven Lang Leren?

Win €20.000! Laat zien hoe je skiLLLs voor een Leven Lang Leren kunt ontwikkelen voor jongeren op een dynamische arbeidsmarkt.

Hoe gaan we een Leven Lang Leren?

Steeds vaker hoor en lees je over de snelle ontwikkelingen die technologie en innovatie met zich meebrengen en het belang van de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, zodat jongeren in de toekomst toegerust zijn om te voldoen aan benodigde kennis en vaardigheden op een dynamische arbeidsmarkt.
Maar toch blijft het onduidelijk wat die toekomstvaardigheden precies inhouden, hoe je ze kunt leren en waar je deze opdoet.
Want welke vaardigheden, houding, motivatie of mindset moeten jongeren en werkenden eigenlijk ontwikkelen om bij te blijven tijdens hun loopbaan?
Hoe leiden we op voor nog niet bestaande beroepen? 
Kortom: Hoe geven we een Leven Lang Leren vorm?
Belangrijke vragen over een belangrijk thema waarvoor nu de tijd is aangebroken om stappen te zetten. Samen kunnen we bijdragen aan een betere toekomst van jongeren op een dynamische arbeidsmarkt. Dit is de reden waarom het NSvP en Instituut Gak besloten hebben de handen ineen te slaan en deze Challenge gezamenlijk uit te roepen.
We zijn op zoek naar concrete aanpakken of methodes die bijdragen aan het ontwikkelen van ‘SkiLLLs’ voor een Leven Lang Leren.
Winnaars van de SkiLLLs Challenge ontvangen € 20.000 om hun aanpak uit te voeren in praktijk!
 • SkiLLLsChallenge 2017

  Wij dagen enthousiaste partijen uit (maatschappelijk, onderwijs, non-profit of anders) om met dit thema aan de slag willen. Voorstellen van jongeren zelf zijn meer dan welkom. Dien een voorstel in via school of via een andere organisatie die jullie wil helpen.
  Laat ons zien hoe jij skiLLLs voor een Leven Lang Leren wilt ontwikkelen in een concrete aanpak die kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen vergroten en vat dit samen in een voorstel. Er zijn meerdere modellen die Skills of talentdomeinen in kaart hebben gebracht.
  Laat je inspireren door bijvoorbeeld: Talenten voeden of door 21e eeuwse vaardigheden. Het hiervoor in te dienen voorstel toont op hoofdlijnen een aanpak of methode die antwoord geeft op de volgende vragen:
 • Welke toekomstvaardigheden hebben werkenden nodig om bij te blijven op een dynamische arbeidsmarkt?
 • Hoe kunnen jongeren met een gerichte aanpak deze skiLLLs ontwikkelen die voorbereiden op een Leven Lang Leren?
 • Op welke plekken kan leren en ontwikkelen nog meer plaatsvinden dan in een klas of werkplek?
 • Hoe kunnen jongeren door het verbinden van verschillende leeromgevingen (school, werk, daarbuiten) skiLLLs ontwikkelen die in meerdere beroepenvelden van waarde zijn en bijdragen aan een leven lang leren?

:: 30 maart 2017 ::
Deadline 1e voorstel
door Ambitie-coalitie

:: 9 april 2017 ::
8 x pitchprijzen van € 1.500
voor filmpje en uitwerken voorstel

:: 15 juni 2017 ::
3x toekenning €20.000 t.b.v.
uitvoering kansrijke aanpak

:: 31 december 2018 ::
Afronding pilotprojecten
SkiLLLsChallenge

 

Wat beoogt de SkiLLLsChallenge?

 • Er wordt een aanpak ontwikkeld die inzichtelijk maakt hoe Skills voor een leven lang leren vormgegeven kunnen worden. Het voorstel maakt duidelijk wat de beoogde aanpak wil ontwikkelen om vervolgens ook in te gaan op hoe, waar, waarom en voor wie de aanpak bedoeld is.
 • De aanpak is concreet toepasbaar, overdraagbaar en opschaalbaar. Binnen het voorstel is dan ook een pilot opgenomen waar de aanpak in de praktijk wordt uitgevoerd.
 • De aanpak is innovatief. Het gaat om een nieuwe aanpak, een next step in een bestaande aanpak of een uitbreiding naar een nieuwe doelgroep.
 • Het gaat om de ontwikkeling van SkiLLLs voor jongeren in de eindfase van hun opleiding en de beginfase van hun loopbaan (16-28 jaar)
 • Jongeren hebben een stem, doen en denken actief mee bij de ontwikkeling van de aanpak of methode.
 • Ga een ambitiecoalitie (samenwerkingsverband) aan met een werkgever/het bedrijfsleven, onderwijsinstelling en/of maatschappelijke organisatie , met als doel het initiatief en elkaar te versterken.
  Lees hier een overzicht van de algemene criteria en voorwaarden behorende bij deze challenge (Deze zijn pas van toepassing bij de inzending van de definitieve voorstellen in mei, na de eerste selectieronde!!)

Procedure en belangrijke data

 • Tot en met 30 maart kunnen ambitiecoalities zich inschrijven. Vervolgens worden zes voorstellen genomineerd voor de Challengeprijs.
 • Op 9 april worden de zes bekend gemaakt. Zij ontvangen een bedrag van € 1.500 als Pitchprijs om een promotievideo te maken en hun voorstel verder uit te werken.
 • Op 11 en 12 april worden genomineerden uitgenodigd om het voorstel mondeling te bespreken met Instituut Gak en de NSvP. Houd deze data dus vrij in je agenda! De uitgewerkte voorstellen zien we graag vóór 1 mei tegemoet. Deadline voor het aanleveren van de pitchfilmpjes is 1 juni.
 • Op 15 juni presenteren tijdens het OmkeerEvent de genomineerden hun pitchfilmpjes en worden drie Challengeprijzen € 20.000 uitgereikt als subsidie en co-financiering om de plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Twee prijzen worden toegekend door de NSvP en Stichting Instituut Gak, één publieksprijs wordt uitgereikt op basis van de stemmen die worden uitgebracht door de aanwezigen op het Omkeerevent.
  De drie winnende initiatieven hebben een looptijd van maximaal anderhalf jaar (afronding december 2018) waarin zij een aanpak ontwikkelen die overdraagbaar of opschaalbaar is. Het moet duidelijk zijn welke skills met welke aanpak concreet ontwikkeld worden en op welke manier de aanpak kan bijdragen aan kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen.

Verdere inspiratie opdoen?

Filmpje #1

Filmpje #2

Filmpje #3