Slider section

2022 | Challenge Terugkeer naar Werk

Samen terugkeren naar (kantoor)werk:
Dien hier je onderzoeksidee in!

Achtergrond TerugkeerChallenge

Content section

TerugkeerChallenge

MAX €20.000 SUBSIDIE VOOR

Multi-case onderzoek naar o.a.:

  • Welke soorten terugkeervarianten zien we bij verschillende organisaties en bedrijven, als we kijken naar de wijze waarop en de mate waarin medewerkers worden betrokken bij de terugkeer naar (kantoor)werk?
  • Hoe creëren diverse organisaties een werkbare terugkeersituatie? Wat zijn daarbij de uitgangspunten of onderscheidende strategieën en gekoppelde activiteiten?
  • Hoe worden teams / medewerkers betrokken bij de terugkeer? En wat is de rol van officiële medezeggenschapsorganen?
  • Welke weerstanden, mogelijke ongelijkheden, ethische gevoeligheden die gepaard gaan met een meer hybride wijze van (samen)werken, komen voor en hoe gaat men hier intern mee om?

Voorinschrijving?

Zijn dit jouw onderzoeksthema’s? Doe dan als onderzoeker / onderzoeksconsortium hieronder een voorinschrijving. In de tweede helft van januari 2022 nemen we contact op voor een uitnodiging om een uitgebreider onderzoeksvoorstel in te dienen. Deadline voor de voorinschrijving is 14 januari 2022.