Slider section

NSvP NudgeChallenge :: 2017

Geef gedragsbewuste ontwikkeling van
werkenden een duwtje in goede richting

Wat is de NudgeChallenge?

Content section

:: 7 april 2017 ::
NudgeLab voor
deelnemende NudgeTeams

nummer 1

:: 15 mei 2017 ::
Deadline indiening definitieve NudgeAanpak

nummer 2

:: 15 juni 2017 ::
3x toekenning subsidie €10.000 voor uitvoering kansrijke NudgePilots

nummer 3

:: Juni 2018 ::
Uitreiking finale NudgePrijs €15.000
beste OntwikkelNudge

:: Uit de employability-impasse ::

Hoe kan gedragswetenschap worden ingezet om gedragsverandering gericht op leren en ontwikkelen te stimuleren? Welke concrete OntwikkelNudges kunnen werken en waarom?

Onze NudgeChallenge richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling over de bijdrage van Nudging aan de ontwikkeling van werkenden in de context van organisaties. Centraal daarbij staat de verbinding tussen wetenschap, praktijk en beleid. Tijdens het OmkeerEvent op 15 juni 2017 ontvingen drie NudgeTeams met het meest interessante en best onderbouwde ontwerp voor een OntwikkelNudge een subsidie van €10.000 als co-finaniering om hun voorstel om te zetten in een NudgePilot. Deze NudgePilot omvat het daadwerkelijk verrichten van een OntwikkelNudge, een effectmeting en het goed beschrijven van de resultaten en inzichten.

De drie winnende teams die de pilot gaan uitvoeren zijn:

– NudgeTeam Fontys Hogeschool

– NudgeTeam Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en Gemeente Zutphen

– NudgeTeam UWV

Winnaars NudgePilotprijzen bekend!

15 juni 2017
Winnaars NudgePilotprijzen bekend!

3 NudgeTeams ontvingen pilotprijs á € 10.000 om hun NudgePilot verder uit te werken. De winnende teams zijn: Fontys Hogeschool; UWV; Gemeente Zutphen – Universiteit Utrecht – Erasmus Universiteit.

Lees meer

Analyse inzendingen NudgeChallenge

10 mei 2017
Analyse inzendingen NudgeChallenge

Ben je benieuwd waar de NudgeTeams zich mee bezighouden, en wat voor soort nudges zij zullen toepassen?

Lees meer

Verslag NudgeLab 7 April

10 april 2017
Verslag NudgeLab 7 April

Lees hier een verslag van het NudgeLAB van 7 april.

Lees meer

BNR Nieuwsradio verzorgt uitzending over Nudging

2 februari 2017
BNR Nieuwsradio verzorgt uitzending over Nudging

Inschrijving NudgeChallenge open

1 februari 2017
Inschrijving NudgeChallenge open

Foto’s Werkconferentie Online

1 februari 2017

Verslag Werkconferentie

31 januari 2017
Verslag Werkconferentie

Aankondiging Nudge Werkconferentie

20 december 2016
Aankondiging Nudge Werkconferentie

Interview Joanne Reinhard

12 december 2016
Interview Joanne Reinhard

 

 :: Deelnemende NudgeTeams ::

team

 1. Universiteit Utrecht + IKEA
 2. SistersChange + VolkerWessels Telecom
 3. UWV
 4. Gemeente Schagen
 5. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen + Bruil
 6. Ormit + BeddrX
 7. Universiteit Utrecht + Gemeente Zutphen
 8. TU/e + Hulshof Career + Teamup2Excel
 9. Thomas & Charles + T-Mobile + Q42
 10. STOOF + ABU
 11. Upstream Consulting
 12. Fontys Hogeschool

:: Schets van ontwikkeluitdagingen ::

schets olifant + potlood

 • Animo voor het volgen van trainingen
 • Mobiliseren van inzetbaarheid
 • Bevorderen van leren via portaal
 • Positief stimuleren van (interne) mobiliteit
 • Triggeren tot gewenste gedragingen bij zware fysieke belasting
 • Vergroten learning agility bij medewerkers
 • Vergroten van het netwerkpotentieel en zelflerend vermogen
 • Vergroten leereffect van training
 • Aan de slag gaan met interesses
 • Stimuleren van scholing richting kansberoep
 • Meer gebruik maken mobiliteitsaanbod werkgever
 • Gedragsbeïnvloeding via technologie