Profielschets NIAS/NSvP-fellow

Content section

Profielschets NSvP/NIAS-fellow 2019-2020

De toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk

In samenwerking met het NIAS biedt de NSvP een fellowship aan voor vijf maanden in het de periode februari – juni 2020 (collegejaar 2019-2020).
Doel van het fellowship is door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot ‘de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk’. Met de inzet van de fellow worden de volgende resultaten beoogd:

  • De fellow werkt toe naar een interessant eindproduct: een Nederlandstalige publicatie met zeggingskracht en nieuwe inzichten dat tijdens een symposium gepresenteerd kan worden.
  • De fellow weet daarbij op een interessante manier het thema te agenderen en een goede inhoudelijke discussie aan te jagen.
  • De fellow draagt bij aan onderzoek en verdieping van het thema en weet een verbinding met de praktijk te maken.

Wat wij vragen van de fellow:

  • De fellow is in dienst van een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut en heeft een functie als hoogleraar of functioneert op UHD-niveau.
  • De fellow heeft een interdisciplinaire aanpak en affiniteit met een psychologische / organisatiegerichte benadering.
  • Onderzoekers kunnen een aanvraag doen vanaf 10 jaar na hun promotie (senior fellow).
  • De fellow is zichtbaar op het onderzoeksgebied, vervult de rol van boegbeeld in wetenschappelijk opzicht, maar schuwt het zoeken naar toepassing niet.

Wat wij bieden:

  • Een studieverblijf van 5 maanden, in de periode februari – juni 2020, aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW).
  • Een werkplek in een inspirerende omgeving. De fellow maakt een actief onderdeel uit van de interdisciplinaire onderzoekscommunity van het NIAS, waardoor kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden.
  • Een passende financiële vergoeding (stipendium) wordt geboden voor vervangende loonkosten voor onderwijs op de universiteit waar de fellow werkzaam is.

Reacties kunnen worden ingediend via het applicatieportaal van het NIAS in de periode 15 januari tot 15 april 2019 via https://nias.knaw.nl/fellowships/nsvp-fellowship/

     

Achtergrond

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) is een onafhankelijke stichting en een vermogensfonds, actief op het terrein van mens en werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dit vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. De NSvP stimuleert de ontwikkeling van innovatieve initiatieven die daadwerkelijk ontwikkelingsmogelijkheden van werkenden vergroot. Dit gebeurt door het jaarlijks agenderen van een thema, het ondersteunen van onderzoeksprojecten en het delen van kennis en ervaring via een interactief platform (zie www.innovatiefinwerk.nl).

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) bevordert hoogwaardig onderzoek in het gehele veld van geestes- en sociale wetenschappen en stimuleert internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek. NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). NIAS-KNAW is gevestigd in Amsterdam. NIAS-KNAW biedt jaarlijks een wisselende groep van circa 40 onderzoekers die als ‘research fellows’ aan het instituut kunnen werken een werkplek.

De eerdere NIAS/NSvP-fellows kun je hier terugvinden.