Profielschets NIAS/NSvP-fellow

Content section

NIAS/NSvP-fellow collegejaar 2021-2022

Oproep aan Senior Wetenschappelijk Onderzoekers

Het NIAS-KNAW en de NSvP bieden gezamenlijk een fellowship aan voor de duur van vijf maanden in collegejaar ’21-’22, voor een senior onderzoeker op het thema

De toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk

Met de inzet van de fellow worden de volgende resultaten beoogd:

  • De fellow weet binnen de wetenschappelijke verdieping tevens de verbinding naar de praktijk te maken.
  • Het onderzoek heeft duidelijke maatschappelijke relevantie en leidt tot een Nederlandstalige publicatie met zeggingskracht en nieuwe inzichten; de publicatie kan tijdens een symposium gepresenteerd worden.
  • De fellow weet op een interessante manier het thema te agenderen en een goede inhoudelijke discussie aan te jagen.

Wat wij vragen van de fellow:

  • De fellow heeft een interdisciplinaire aanpak en affiniteit met een psychologische / organisatiegerichte benadering.
  • De fellow is in dienst van een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut en heeft een functie als hoogleraar of functioneert op UHD-niveau.
  • Onderzoekers kunnen een aanvraag doen vanaf 10 jaar na hun promotie (senior fellow).
  • De fellow is zichtbaar op het onderzoeksgebied, vervult de rol van boegbeeld in wetenschappelijk opzicht, maar schuwt het zoeken naar toepassing niet.

Wat wij bieden:

  • Een studieverblijf van 5 maanden, bij voorkeur in de periode februari – juni 2022, aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW).
  • Een werkplek in een inspirerende omgeving. De fellow maakt een actief onderdeel uit van de interdisciplinaire onderzoekscommunity van het NIAS, waardoor kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden.
  • Een passende financiële vergoeding (stipendium) wordt geboden voor vervangende loonkosten voor onderwijs op de universiteit waar de fellow werkzaam is.

Voor vragen over het NIAS/NSvP-fellowship of de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Sonia Sjollema, directeur NSvP, via info@nsvp.nl of 026-445 7800.

Onderzoeksvoorstellen kunnen enkel worden ingediend via het applicatieportaal van het NIAS in de periode 15 september tot 1 november 2020 via https://nias.knaw.nl/fellowships/nsvp-fellowship/

logo NIAS

Achtergrond

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) is een onafhankelijke stichting en een vermogensfonds, actief op het gebied van mens, werk en organisatie. De NSvP zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dit vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden – steeds vanuit het perspectief van de basale menselijke behoeften. We verbinden wetenschap en praktijk, ondersteunen vernieuwende initiatieven en financieren projecten; de opgedane kennis en ervaring delen we via ons Kenniscentrum, tijdens symposia, ons OmkeerEvent en andere kanalen. We stimuleren zo een beweging die wij De Omkering noemen en die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk. Zie innovatiefinwerk.nl.

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) stimuleert interdisciplinair en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. NIAS-KNAW biedt tijdelijke fellowships aan gerenommeerde academici, journalisten, kunstenaars en schrijvers, die samenkomen in een omgeving waar kennisdeling centraal staat. Zie www.nias.knaw.nl

Korte profielen van voorgaande NIAS/NSvP-fellows zijn hier te bekijken.