Slider section

De historie van de NSvP

bijna 100 jaar psychotechniek in Nederland

Content section

Wie is de mens? De historie van de NSvP

Het was de gemeente Utrecht die in de jaren twintig het initiatief nam tot de oprichting van het Bureau voor Beroepskeuze van de Gemeente Utrecht. Al snel werd het testbureau geprivatiseerd tot de Utrechtse Stichting voor Psychotechniek en even later tot de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. De 3 founding fathers van de stichting – David van Lennep, Hendrik van der Vlist en Taco Kuiper – hadden samen een grote impact op de ontwikkeling van het gedachtegoed over selectiemethoden, psychologie en de werkwijze binnen organisaties. Ze wierpen zich op de psychologie als middel om maatschappelijke problemen op te lossen. Om talenten en ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen, wilden zij allereerst de kandidaat in al zijn facetten leren kennen. De aanpak van de vroegere stichting ging daarbij wel meer óver de mens dan mét de mens.

Jaren ’50: invloedrijk HRM-adviesbureau

Allerlei onderzoeksmethoden werden uitgeprobeerd om te ontdekken wat wel en wat niet werkte. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van methoden die later omstreden raakten, zoals gelaatskunde, astrologie en grafologie. De NSvP groeide uit tot één van de grootste en bekendste HRM-adviesbureaus van Nederland. Veel grote bedrijven en instellingen lieten hier hun kandidaten testen, vooral het hoger opgeleid personeel. Daarmee verwierf de NSvP veel invloed in de wijze waarop het Nederlands bedrijfsleven werd geleid.

Jaren ’90: onafhankelijke stichting en vermogensfonds

Gaandeweg richtte de stichting zich steeds meer op organisatie-advies en ontwikkelprogramma’s voor leidinggevenden. In de jaren negentig ging het adviesbureau op in de internationale onderneming SHL. Bij die overgang werd de NSvP omgevormd tot onafhankelijke stichting en vermogensfonds. Vanaf 2000 legt de stichting zich weer volledig toe op haar oorspronkelijke doelstelling: de ontplooiing van menselijk talent en de optimale aansluiting tussen mens en werk.

Jaren ’00: snijvlak van wetenschap en praktijk

De NSvP stelde de David van Lennep Scriptieprijs in, een jaarlijkse prijs aan uitzonderlijk goede scripties op het gebied vabn de psychologie van arbeid, beroep en organisatie. Daarnaast startte de NSvP een reeks publicaties op de grens tussen wetenschap en praktijk. Aan de hand van deze publicaties organiseerde de NSvP congressen en lezingen. Arbeidstoeleiding, Loopbaanontwikkeling, Motivatie, Diversiteit en Jobcrafting zijn de hoofdthema’s die via publicaties en door de NSvP mede gefinancierde projecten in het begin van de 21e eeuw aan bod kwamen. Sinds 2015 is de gedachte van De Omkering geformuleerd en daarmee de focus van de stichting: Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen?

Oog voor ontwikkeling - van oordeel naar ontplooiing.

Download hier de brochure “Oog voor ontwikkeling – van oordeel naar ontplooiing”, een geschiedenis van bijna 100 jaar psychotechniek.