Slider section

Content section

De David van Lennep Scriptieprijs

Jaarlijks wordt de David van Lennep Scriptieprijs uitgereikt aan drie jonge gedragswetenschappers. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van de psychologie van arbeid en organisatie. De David van Lennep Scriptieprijs is een van de middelen waarmee de NSvP onderzoek op het gebied van actuele ontwikkelingen omtrent werk stimuleert. Voor de scriptieschrijvers, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Een onafhankelijke jury van experts uit het vakgebied beoordeelt de scripties.

Nominaties
Vakgroepen van Nederlandse universiteiten kunnen scripties nomineren, maximaal drie per vakgroep. De verantwoordelijke hoogleraar dient de scriptie in met een begeleidende motivatie.

Meedoen
Het indienen van scripties kan tot uiterlijk 15 december 2018 bij de NSvP. In aanmerking komen scripties die in het daaraan voorafgaande studiejaar (september ’17 – september ’18) zijn geschreven.

De NSvP ontvangt de genomineerde scripties met de begeleidende motivatie zowel digitaal (info@nsvp.nl) als in viervoud op papier. Een onafhankelijke jury beoordeelt de scripties.
De papieren scripties kunnen worden verzonden naar:

NSvP
t.a.v. David van Lennep Scriptieprijs
Rijnkade 88
6811 HD ARNHEM

De prijs
De prijs bedraagt € 3.500 voor elke prijswinnaar. De universitair begeleiders strijden vooral om de eer. De sectie die de student heeft begeleid, krijgt een financiële beloning van € 1.500. De bekendmaking van de winaars en daadwerkelijke uitreiking van de prijs vindt plaats op een nader te bepalen datum in 2019.

Universiteiten
Studenten van deze universiteiten wonnen eerder de David van Lennep Scriptieprijs.