Vacatures

Content section

 

Vacature NIAS/NSvP-fellowship

Welke wetenschapper koppelt intellectuele vrijheid aan een waardevolle toekomst van werk?

In samenwerking met het NIAS biedt de NSvP een fellowship aan voor vijf maanden in het collegejaar september 2019 – juni 2020. We zijn op zoek naar een gedreven wetenschapper die interessante wetenschappelijke inzichten koppelt aan het thema:

de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk.

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en gelooft in ruimte voor verschil in talent. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruitziet en wat dit vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. NIAS-KNAW biedt jaarlijks een werkplek aan een wisselende groep van circa 40 onderzoekers die als ‘research fellows’ aan het instituut kunnen werken.

De fellow maakt een actief onderdeel uit van de interdisciplinaire onderzoekscommunity van het NIAS, waardoor kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden.

Doel van het fellowship is door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt.

Met de inzet van de fellow worden de volgende resultaten beoogd:

  • De fellow werkt toe naar een interessant eindproduct: een publicatie met zeggingskracht en nieuwe inzichten dat tijdens een symposium gepresenteerd kan worden.
  • De fellow weet daarbij op een interessante manier het thema te agenderen en een goede inhoudelijke discussie aan te jagen.
  • De fellow draagt bij aan onderzoek en verdieping van het thema en weet een verbinding met de praktijk te maken.

Een meer uitgebreide profielschets is hier beschikbaar: https://omkering.innovatiefinwerk.nl/profielschets-nias-nsvp-fellow/ 
Reacties kunnen worden ingediend via het applicationportal van het NIAS in de periode 15 januari tot 15 april 2019. Zie: https://nias.knaw.nl/fellowships/nsvp-fellowship/