Vacatures

Content section

Welke kansen biedt platformwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt?

Wil jij meedenken over hoe platformwerk een inclusieve arbeidsmarkt ondersteunt of juist frustreert?

We zoeken 2 stagiairs met een interesse in nieuwe technologie en een inclusieve arbeidsmarkt, en een achtergrond in bijvoorbeeld (e-)HRM, A&O psychologie, bestuurskunde of arbeidsrecht.

Ook nu de economie goed draait, is er nog steeds een onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen mensen. Terwijl bekend is dat betaald werk veel meer waarde heeft voor mensen dan alleen het verdiende loon; mensen die werken voelen zich doorgaans gezonder en gelukkiger dan mensen die niet aan de slag zijn en meer in verbinding met anderen. Een inclusieve arbeidsmarkt heeft dus een grote maatschappelijke waarde. De NSvP stelt de vraag welke rol technologie en bijvoorbeeld ook de platformeconomie kan spelen in het combineren van taken tot een passende baan en wat er voor nodig is om dit type werk ook waardevol werk te laten zijn: werk dat tegemoet komt aan de menselijke basisbehoeften.

We zoeken 2 stagiairs met een interesse in nieuwe technologie en een inclusieve arbeidsmarkt, en een achtergrond in bijvoorbeeld (e-)HRM, A&O psychologie, bestuurskunde of arbeidsrecht.

Samen vormen deze twee stagiairs het NSvP Studenten TalentenDuo. Het team geeft verdieping aan ons NSvP jaarthema over de positieve en negatieve invloed van de platformeconomie op een inclusieve arbeidsmarkt. Je legt de verbinding tussen theorie en praktijk, en inventariseert best / worst practices en bestaande wetenschappelijke onderzoeken. Je krijgt de kans om professionals in het werkveld te interviewen en contact te leggen met bedrijven.

Wanneer?

De stageperiode loopt van februari 2020 (in overleg is het mogelijk eerder of later te beginnen), duurt 4 tot 6 maanden en wordt in deeltijd uitgevoerd. De stage eindigt eind juni 2020 met een OmkeerEvent. Het samenstellen van het programma en de organisatie van het event kunnen onderdeel zijn van je takenpakket.

Waar?

Als stagiair bij de NSvP ben je onderdeel van een gezellig klein team dat op flexibele plekken en dagen werkt. Zo kun je als student je studie goed combineren met je stage en de stage de invulling geven die jij wilt. Bij de NSvP kijken we samen wat jouw talenten zijn en hoe we die kunnen benutten en ontwikkelen. Zo wordt jouw stage aangepast aan jouw interesses en doelstellingen! Ons kantoor is gevestigd in het centrum van Arnhem, maar het is niet nodig om dagelijks op kantoor in Arnhem te werken.

Interesse?

Reageer met een CV en motivatiebrief uiterlijk 6 januari 2020 aan Sonia Sjollema via: info@nsvp.nl. Hier kun je ook terecht voor vragen of meer informatie over de stageplaats. Voor meer informatie over de NSvP kun je naar www.innovatiefinwerk.nl

 

NIAS/NSvP-fellowship

In samenwerking met NIAS-KNAW biedt de NSvP een fellowship aan voor de duur van vijf maanden in de periode februari 2021-juni 2021 (collegejaar 2020–2021). We zijn daarvoor op zoek naar een gedreven wetenschapper die interessante wetenschappelijke inzichten koppelt aan het thema:

de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk.

De fellow maakt een actief onderdeel uit van de interdisciplinaire onderzoekscommunity van het NIAS in Amsterdam, waardoor kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden. Doel van het fellowship is door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt.

Met de inzet van de fellow worden de volgende resultaten beoogd:

  • De fellow werkt toe naar een interessant eindproduct: een publicatie met zeggingskracht en nieuwe inzichten dat tijdens een symposium gepresenteerd kan worden.
  • De fellow weet daarbij op een interessante manier het thema te agenderen en een goede inhoudelijke discussie aan te jagen.
  • De fellow draagt bij aan onderzoek en verdieping van het thema en weet een verbinding met de praktijk te maken.

Een meer uitgebreide profielschets van de NSvP/NIAS-fellow staat hier op onze website.

Reacties kunnen worden ingediend via de applicationportal van het NIAS in de periode 15 januari tot 16 maart 2020. Voor meer informatie zie: https://nias.knaw.nl/fellowships/nsvp-fellowship/

 

PhD Innovatiebeurs

Je kennis en skills als PhD-onderzoeker eens heel anders inzetten?

Draag bij aan de toekomst van werk met een innovatiebeurs van €5.000

De NSvP draagt de verbinding tussen wetenschap en praktijk een warm hart toe. Als kenniscentrum en vermogensfonds stimuleren we al geruime tijd innovatieve projecten waarin wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de (HR-) praktijk. Of: actieonderzoek waarin juist de praktijk de wetenschap verrijkt met nieuwe vraagstellingen en zienswijzen. In de vorm van jaarlijkse challenges dagen we partijen uit om concreet en bewezen bij te dragen aan een toekomst van werk die aansluit bij de waardes en motivatie van alle deelnemers op de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Met de David van Lennep Scriptieprijs belonen we elk jaar jong academisch talent op het gebied van A&O psychologie en HRM.

Innovatief in werk PhD beurs

Om innovatie in werk verder te stimuleren richten we ons tot PhDs in de A&O psychologie en HRM-verwante studies. Als ergens hard gewerkt wordt aan de laatste wetenschappelijke inzichten dan is het wel in de diverse PhD trajecten die momenteel lopen. Waar het einddoel van een mooi proefschrift voltooien natuurlijk het belangrijkste is, wil de NSvP twee PhDs de gelegenheid bieden om zich ook op een andere manier bezig te houden met kennisontwikkeling en kennistoepassing met een (nog) bredere maatschappelijke waarde.

De NSvP heeft daarvoor de Innovatief in Werk PhD beurs in het leven geroepen. Waar dit eerder een teambeurs was, kunnen nu ook PhDs afzonderlijk een aanvraag indienen voor een subsidiebedrag van €5.000 per persoon. Ter indicatie: dat komt qua inspanning neer op ongeveer 50 dagen over een maximale periode van 15 maanden, lopend van 1 april 2020 tot 1 juli 2021. Hoe je je tijd verdeelt is aan de PhD-onderzoeker zelf.

Hoe dien je een aanvraag in?

Bij de aanvraag voor de Innovatief in Werk beurs staan de volgende vragen centraal:

  • Kennis: Welke wetenschappelijk nieuwe kennis opgedaan tijdens je PhD traject moet verder richting de praktijk worden gebracht en waarom? Welk probleem lost het op?
  • Innovatie: Hoe verpak en activeer je die kennis, zodat de organisaties, instanties, individuen etc., ook baat hebben van de kennis, omdat deze toepasbaar is gemaakt. Kortom: hoe maak je de kennis toepasbaar in welke vorm van innovatie (prototype, product, aanpak, digitale applicatie etc.)?
  • Activiteiten: Welke hoofdactviteiten staan centraal in je project tussen 1 april 2020 – 1 juli 2021?
  • Reflectie: Hoe reflecteer je daarbij in interactie met de belanghebbenden in de praktijk op de bruikbaarheid en relevantie van je wetenschappelijke inzichten?

 

Doe mee!

De aanvraag steekt in op de valorisatie en maatschappelijke waarde-creatie van je proefschrift-onderzoek. We ontvangen graag de innovatieve voorstellen vanuit jou als PhD zelf, om het academische werk dat verricht wordt ook meer zichtbaar en toepasbaar te maken in welke vorm dan ook. De beurs wordt dus verstrekt en uitgekeerd op persoonlijke titel. Je mag ook je voorstel indienen ook al valt de verdediging van je proefschrift eerder dan 1 juli 2021.

Schrijf een kort voorstel met daarin je motivatie en jouw innovatieve ideeen bij de besteding van de beurs (max 3 A4tjes). Ga in ieder geval in op punten zoals de relevante kennis uit je PhD traject, de voorgestelde innovatie in werk, de hoofdactiviteiten en hoe je tussentijds reflecteert op de bruikbaarheid.

De voertaal van deze oproep, je voorstel en uitkomsten/opbrengsten is Nederlands – ook al weten we dat er veel internationale PhDs zijn. Dat is een beperking van deze beurs, maar we zijn als stichting georiënteerd op het Nederlandse taalgebied.

Deadline

De NSvP ziet uit naar je motivatie! Deadline voor je voorstel van max 3 A4-tjes is 14 februari 2020. Stuur deze (samen met je CV) in via info@nsvp.nl. Daarna zal het NSvP-bestuur de inzendingen beoordelen en maximaal twee beurzen honoreren. Dit zal in maart 2020 bekend worden gemaakt. Mogelijk dat je hiervoor eerst nog wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Mocht je nog vragen vooraf hebben, stuur dan gerust een mail naar Luc Dorenbosch. Hij is programma manager bij NSvP: luc@nsvp.nl

We kijken uit naar jouw voorstel!