pHResh Beurs

Content section

PhDs verbinden hun onderzoeksvaardigheden aan NSvP kennisprogramma ‘De Omkering’

De NSvP draagt de verbinding tussen wetenschap en praktijk een warm hart toe. Als vermogensfonds stimuleren we al geruime tijd innovatieve projecten waarin wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de praktijk. Of: actieonderzoek waarin juist de praktijk de wetenschap verrijkt met nieuwe vraagstellingen en zienswijzen. In 2016 is de NSvP een nieuw kennisprogramma gestart: De Omkering. Hierin verbinden we kennis- en praktijkpartners om met elkaar een NSvP Challenge aan te gaan. Deze challenges richten zich op de uitdaging om concreet en bewezen bij te dragen aan een toekomst van werk die aansluit bij de waardes en motivatie van de nieuwe werkenden op de arbeidsmarkt: de scholieren, studenten en starters van nu.

Ter versterking van het kennisprogramma heeft de NSvP samen met de pHResh PhD community -jonge academisch onderzoekers op het gebied van HRM en A&O psychologie – twee beurzen van elk € 5.000 ter beschikking gesteld.

In 2017 ontvingen de eerste twee pHResh PhD’s deze beurs van de NSvP: Renske van Geffen en Inge Wolsink . Renske en Inge zijn beiden verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zetten hun onderzoeksvaardigheden in op het NSvP-kennisprogramma, door waar nodig:

  • Als wetenschappelijk adviseur winnende projectgroepen te helpen in het scherper kunnen toewerken naar een goede projectevaluatie;
  • Projectgroepen te assisteren in het maken van bijvoorbeeld een factsheet met recente cijfers die aansluiten bij de context van hun aanpak;
  • Projectgroepen te voorzien van interessante wetenschappelijke publicaties
  • Het verder plaatsen van Challenge-projecten in wetenschappelijk perspectief.

In 2018 ontvingen Giverny de Boeck en Wouter Vleugels, beiden verbonden aan de KU Leuven, een pHResh-beurs. De beurs biedt hen de mogelijkheid om hun onderzoeksvaardigheden beschikbaar te stellen ten behoeve van het volgende vraagstuk: Geef vanuit academisch perspectief een overzicht en richtlijnen voor de praktische invulling en uitvoering van een beoordelingssystematiek die (1) motiverend werkt voor medewerkers en managers, (2) groei en ontwikkeling stimuleert en (3) ook past bij organisatiedoelstellingen. Onze vraag is daarbij te mikken op kennis-output dat in de HR-praktijk concreet kan worden toegepast. Het valoriseert bestaande kennis op een originele en creatieve manier.