Kennisontwikkeling en -verspreiding

Content section

Kennisontwikkeling en -verspreiding

Het Kenniscentrum InnovatiefInWerk biedt een platform voor kennisuitwisseling en discussie over vernieuwing op het gebied van werk. Hier vind je meer dan 300 inspirerende artikelen, interviews met smaakmakers en omdenkers, publicaties uit wetenschap en praktijk, best practices en praktische tools en methodieken.

De NSvP verbindt al meer dan vijftien jaar wetenschap en praktijk en verspreidt kennis met behulp van verschillende media. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar nieuwe manieren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, waarbij de afstand tussen theorie en praktijk en het gat tussen kennisontwikkeling en -toepassing wordt overbrugd.
Ons kenniscentrum Innovatief in Werk speelt hierin een belangrijke rol. De informatie wordt actief onder de aandacht gebracht van een brede groep belangstellenden, onder andere door sociale media en het uitbrengen een digitale nieuwsbrief die verspreid wordt onder meer dan 3000 relaties.

Bouw ook mee aan InnovatiefInWerk als een kwaliteitsnetwerk en kenniscentrum: lees, twitter en reageer! Discussieer mee in onze LinkedIn-groep InnovatiefInWerk of bezoek ons kenniscentrum!