Het is voor iedereen zichtbaar dat werk en de arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technologieën, robotisering en flexibilisering. En dat vergt aanpassing. Van mens, werk en regelgeving. Volgens de NSvP vraagt het zelfs om een Omkering. Een omkering waarbij de mens zich niet aanpast aan het werk, maar het werk zich aanpast aan de basale behoeften van de mens. De dag leverde 6 uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen.
 
logo-nsvp-alleen-puntjes
 
 
Om de discussie hierover in beweging te zetten organiseerde de NSvP een kompasmiddag. Relevante partijen uit het veld, werkenden, jongeren en wetenschappers gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen die we tegenkomen als we de arbeidsmarkt willen aanpassen aan de behoeften van de generatie van de toekomst. Een voorbereiding op een grote conferentie in 2016. Het waren geanimeerde gesprekken bij broedplaats De Ceuvel. De locaties paste perfect bij het onderwerp: in ontwikkeling, rauw, en toch ook niet helemaal nieuw.

   

Jongeren zijn de toekomst van werk

Om dit brede thema praktische handvatten te geven, is gekozen voor de invalshoek ‘jongeren en de arbeidsmarkt van morgen´. Zij zijn het tenslotte die straks op die nieuwe arbeidsmarkt aan het werk gaan. Wat hebben zij nodig om aan het werk te komen? Is er überhaupt nog genoeg werk voor hen? Of moeten we toe naar een herdefiniëring van werk en de waarde ervan?

Platformkapitalisme en scripted jobs

Aukje Nauta, die de afgelopen vijf jaar ook als bijzonder hoogleraar aan de NSvP was verbonden, schreef in samenwerking met de NSvP een White Paper met de titel: De Omkering. Op de bijeenkomst gaf zij een eerste presentatie van de achterliggende visie. De basale menselijke behoeften – zekerheid, verbinding, competentie en autonomie – komen niet vanzelfsprekend tot hun recht in werk. Uitsluiting, platformkapitalisme, gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en scripted jobs zijn reële risico’s. Wat schuurt, is dat de mens steeds moeilijker lijkt in te passen in de wereld van werk. En dat terwijl de economie en de samenleving er in eerste instantie zijn om de mensheid te dienen. Zie ook de Powerpoint-presentatie van deze middag).

Voorbereiding op grote conferentie in 2016

Marise Born, de kersverse voorzitter van de NSvP, introduceerde de nieuwe manier van werken. De NSvP wil een beweging stimuleren die een omkering teweeg brengt in de manier waarop wij werk organiseren. De kernvraag daarbij is ‘Hoe richten we de toekomst van werk zo in dat individueel talent en basale menselijk behoeften optimaal tot hun recht komen?’ Om daadwerkelijk een omkering teweeg te brengen zet de stichting in op het ontwikkelen van partnerschappen met verschillende praktijk- en kennispartners. De Kompasmiddag was een eerste stap om verschillende partijen te betrekken en samenwerkingsrelaties op te zetten. Om het blikveld van het bestuur te verbreden heeft de NSvP ook een Denktank in het leven geroepen, een diverse groep met verschillende achtergronden en uit verschillende sectoren: Aukje Nauta (coordinator), Alette Baartmans, Jamila Aanzi, Carina Benninga, Harry Starren, Herma Hofmeijer en Felix Rottenberg. Zij gingen deze middag meteen aan de slag als facilitator van de verschillende discussie- en werkgroepen.

   

Rebecca, Thijl, Tom, Hamida, Klaas, Tanja en Aamir

Om de toekomst van werk gezicht te geven waren er zeven zogenaamde persona’s uitgewerkt. Levensechte verhalen van jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden. Met een foto en hun carrièreverhaal groot opgeprikt aan de muur. Bijvoorbeeld het verhaal van de Haagse Rebecca. Ze heeft geldnood en een bijbaantje bij het tankstation. Ze wil techno-feesten gaan organiseren. Of de cum laude afgestudeerde Hamida, die maar geen baan op haar niveau kan vinden. En Tom, docent Engels, die alleen maar flex-contracten als invalkracht krijgt maar ondanks dat gedreven blijft om in het onderwijs aan de slag te gaan.

Wat hebben jongeren nodig?

De denktankleden gingen met de deelnemers in discussie over wat deze persona’s nodig zouden hebben voor een zinvolle en succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Wat zijn kansen en knelpunten? Welke attitude, skills en vaardigheden hebben zij nodig? Zo bewonderden de deelnemer het ongebreidelde optimisme van Rebeca, maar zou een groter sociaal netwerk haar zelfredzamer kunnen maken. De casus van Hamida toonde aan dat er tijdens de periode van opleiding weinig vooruit wordt gekeken naar de periode van werk. Onderwijs en bedrijfsleden zouden kunnen samenwerken om jongeren beter voor te bereiden op de aansluiting met de arbeidsmarkt. Van Tom vroeg men zich af of hij zich wel bewust was van zijn mogelijkheden buiten het onderwijs. Zou een combinatiebaan misschien beter passen bij zijn brede interesse en zijn wens zich verder te ontwikkelen? Lees hier ook het verslag van de discussie.

Zes challenges

Uiteindelijk werden er tijdens de afsluiting onder leiding van denktanklid Felix Rottenberg zes uitdagingen voor de toekomst van de arbeidsmarkt geformuleerd.

  1. Hoe kunnen we talent beter benutten en ontwikkelen gebruikmakend van (online) leren buiten school en in communities?
  2. Hoe zorgen we voor permanente connecties tussen oud – jong, aanstormend en gesetteld talent, wat kan oud leren van jong en vise versa.
  3. Hoe dagen we onderwijsinstellingen en werkgevers uit om jongeren veel eerder, veel intensiever en veel realistischer voor te bereiden op werk en op de toeleiding naar werk?
  4. Hoe verleiden & faciliteren we jongeren om zich continu te ontwikkelen?
  5. Hoe kan iedereen experimenteren met integratie geld en waarde?
  6. Hoe maak je maatschappelijk relevant – maar nu nog onbetaald – werk hot?

Van challenge naar realisatie

De NSvP komt met de Denktank tot een definitieve keuze en komt in de komende periode met een verdere uitwerking. In de aanloop naar de grote conferentie in 2016 worden relaties gelegd met partijen die een rol kunnen spelen bij het vinden van oplossingen. Op de grote conferentie gaan samenwerkingspartners, werkenden, arbeidsorganisaties, instituten en actieonderzoekers in ontwikkllabs met de challenges aan de slag met als resultaat een plan met nieuwe initiatieven en/of versterking van bestaande initiatieven. Alle initiatieven worden in de etalage geplaatst en kunnen door verschillende partijen beoordeeld, geliked en gefund worden. De meest kansrijke initiatieven worden door de NSvP ondersteund en met actieonderzoek gevolgd.

De Kompasmiddag was een eerste stap in het ontwikkelen van deze partnerschappen. Die worden in de komende periode verder uitgediept en vormgegeven. Alle aanwezigen worden van harte uitgenodigd om hierin mee te denken, mee te doen en kennis te delen.
 
logo-nsvp-alleen-puntjes
 
 

Reacties

reacties