Hoe zorg je ervoor dat de opkomende klusseneconomie en –platforms niet ten koste gaan van de positie van de werkenden, maar juist zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen die nu nog te vaak aan de kant staan; en wel op zo’n manier dat het hen voldoende kansen en zekerheid biedt. En bij voorkeur een opstap is naar een reguliere baan. Dat is de vraag achter de challenge Inclusief Platformwerk die we samen met SBCM organiseerden. Op vrijdag 9 juli hebben tien organisaties hun voorstellen gepitcht voor een deskundige jury. Vanuit SBCM en de NSvP samen ontvangen de drie winnende partijen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun voorstel in de praktijk op te zetten en uit te proberen.

De initiatieven die de challenge Inclusief Platformwerk gewonnen hebben zijn (in willekeurige volgorde):

Na de presentatie van de pitches werden door de juryleden de drie winnaars voorgesteld, waarbij een keuze is gemaakt voor een combinatie van aanpakken die volgens beide organisaties het vraagstuk rond inclusief platformwerk het beste verder kunnen helpen. Daarbij is gekozen voor: * een overkoepelend belang om een digitaal getuigschrift voor platformwerkers mogelijk te maken, * het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van sociale corporaties via een landelijk platform dat vraag en aanbod kan koppelen, en * een next step voor een bedrijfsgerichte én maatschappelijke betrokken aanpak om de groep ex-gedetineerden in Rotterdam duurzaam aan het werk te helpen.

De jury bestond uit:

  • Huib van Olden (voorzitter jury): wethouder werk & inkomen, cultuur, erfgoed en personeel van gemeente ’s Hertogenbosch; voorzitter A&O-fonds SBCM; voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid VNG.
  • Paul den Uijl: operationeel directeur Tempo Team; bestuurslid NSvP; lid MKB Rotterdam commissie economie en werkgelegenheid; ambassadeur 010inclusief.
  • Anja Dijkman: bestuurder FNV; campagneleider platformwerk.
  • Robin Naar: internetondernemer en eigenaar platform Elyze.

 

Lees meer over de winnende initiatieven >> 

Reacties

reacties