Drie keer € 20.000 voor beste initiatieven SkiLLLs Challenge

Op het jaarlijkse OmkeerEvent op 15 juni werd bekend welke drie initiatieven de SkiLLLs Challengeprijs van ieder € 20.000 wonnen om hun plannen te realiseren. De twee juryprijzen en een publieksprijs gaan naar:

Maakplaats 021 Fellowship

De Openbare Bibliotheek Amsterdam, Waag Society, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam gaan met de gewonnen € 20.000 samen met scholen in Amsterdam een programma opzetten voor docenten om zich te specialiseren in ‘maakonderwijs’, digitale fabricage en 21st century skills. In de komende vier jaar worden er in tien bibliotheken maakplaatsen gerealiseerd waar jongeren aan de slag kunnen met ‘leren door te maken’ en daarmee vaardig worden voor banen van de toekomst. Kijk ook naar het pitchfilmpje van Maakplaats 021 Fellowship.

Crossing Educational Borders

Crossing Educational Borders, een initiatief van New Engineers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Scholengemeenschap Quadraam en OBC Bemmel, gaat dankzij de subsidie een samenwerking realiseren om de schotten te beslechten tussen middelbaar- en hoger onderwijs en de praktijk. De jury koos voor dit voorstel omdat een grensoverschrijdend project is, zowel wat betreft leeftijd als opleidingsniveau waarbij jongeren zelf actief betrokken worden.

YQ Lifechanging mindset

YQ Lifechanging mindset bleek tijdens het OmkeerEvent de publieksfavoriet. Fynder Foundation ontwikkelde i.s.m. StoryConnect een trainingsmethode om jongeren vaardigheden bij te brengen om sterk te staan in de snel veranderende maatschappij. Zelfregulering, veerkracht en zelfredzaamheid zijn hierbij de centrale vaardigheden die tot een adaptieve mindset leiden. In samenwerking met DOK21 en Seedz Jeugdzorg worden 16 zelfredzaamheidsgidsen opgeleid die YQ gaan doorgeven aan hun leeftijdsgenoten.

De winnaars op een rijtje

Crossing Educational Borders, een initiatief van New Engineers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Scholengemeenschap Quadraam en OBC Bemmel
YQ: Lifechaning mindset, een initiatief van Fynder Foundation, StoryConnect, DOK21 en Seedz Jeugdzorg
Maakplaats 021fellowship, een initiatief van Openbare Bibliotheek Amsterdam, Waag Society, Pakhuis de Zwijger en Hogeschool van Amsterdam

De foto’s van de prijsuitreiking tijdens het OmkeerEvent zijn te zien op onze Facebookpagina!

Aanleiding voor NSvP en Instituut Gak

Voor de NSvP is het huidige debat over skills en Leven Lang Leren reden om samen met Instituut Gak te kijken hoe met vernieuwende verbindingen tussen leren, werken en leven, leren en ontwikkelen aantrekkelijk kan worden voor iedereen. De challenges van dit jaar zijn gericht op Reframing Leven Lang Leren, van moeten naar willen.

Reacties

reacties