Thuis op een positieve manier bezig zijn met je werk kan van invloed zijn op je herstel na een werkdag. Met meer autonomie kun je het zelfbeeld van medewerkers positief beïnvloeden. En wil je als leidinggevende wat bereiken met je complimenten, moet je weten welke medewerker je welk compliment geeft. Dat zijn drie belangrijke bevindingen van de winnaars van de David van Lennepscriptieprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan drie vernieuwende master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie.

logo-nsvp-alleen-puntjes

De jury bestond dit jaar uit drie professoren van verschillende universiteiten: prof. dr. Carsten K.W. De Dreu, Dr. Sjiera de Vries en prof. dr. Jan de Jonge. De prijs werd uitgereikt in Utrecht, door NSvP-directeur Sonia Sjollema.

1e prijs: Fijn gewerkt schat?

Annabel Molleman van de Radboud Universiteit Nijmegen kreeg de eerste prijs voor haar scriptie over de samenhang tussen positieve werkervaringen, werkgerelateerde kapitalisatie en dagelijks herstel bij partners. Ze gaf een verrassende draai aan een klassiek onderwerp: de werk-privébalans. Ze vroeg zich af werknemers die in hun vrije tijd op een positieve manier met het werk bezig zijn, sneller herstellen en eerder nieuwe energie krijgen. Ze deed een dagboekstudie onder 58 stellen en vond geen kant en klaar antwoord. Maar de jury vindt dat Annabel met dit onderzoek tot denken aanzet en inspireert om vervolgonderzoek naar dit belangwekkende onderwerp te doen. De jury vindt het onderzoek van Annabel “theoretisch doorwrocht en methodisch geavanceerd; een prestatie van formaat.”

Gedeelde 2e plaats: Effectief complimenteren als leidinggevende

Op de gedeelde tweede plaats eindigde Daan Klever van de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef volgens de jury een buitengewoon goede en theoretisch vernieuwende master these. Met zijn these bewerkstelligde hij een omkering in het denken over complimenteren op de werkvloer, vond de jury. Daan maakte een onderscheid tussen verschillende typen complimenten die een leidinggevende kan geven: inzet- en bekwaamheidscomplimenten. Hij ontdekte dat een effectief type compliment afhankelijk is van de doeloriëntatie van de medewerker. Medewerkers met een performance-orientatie, gericht op eigen competentie in vergelijking met die van anderen, lijken gevoelig te zijn voor het juiste type compliment van hun leidinggevende. Ze voelen zich competenter als ze werden gecomplimenteerd op hun bekwaamheid en minder competent als ze een compliment kregen over hun inzet.

Gedeelde 2e plaats: Autonomie en mindfulness werken positief in op zelfoordeel werknemers

Ook een gedeelde tweede plaats was voor de master these ‘A positive mind at work’. De jury complimenteerde Lukas Damerow met zijn zorgvuldige vraagstelling aan de drukbezette mensen in de onderzoeksgroep en met de wijze waarop hij de data verwerkte met geavanceerde statistische methoden. Uit zijn onderzoek bleek dat de manier waarop mensen naar zichzelf kijken variabeler is dan gedacht. En hij ontdekte dat hoe meer autonomie medewerkers hebben, hoe positiever ze over zichzelf oordelen en hoe tevredener ze zijn over hun werk. Leidinggevende kunnen dus het zelfbeeld van medewerkers positief beïnvloeden door hen meer autonomie te geven. De medewerker zelf kan door mindfulness zijn werktevredenheid verhogen.

David van Lennep Scriptieprijs

De David van Lennep scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) voor de drie beste master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is één van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. Jaarlijks worden er over dit onderzoeksterrein ongeveer 150 master theses geschreven. Alleen de beste worden door de universiteiten genomineerd voor de David van Lennep scriptieprijs.

€ 3.500 voor de prijswinnaars

De drie prijswinnaars ontvangen ieder een bedrag van € 3.500 als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. De sectie die de student heeft begeleid krijgt € 1.500. De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof. dr. Carsten K.W. De Dreu, Dr. Sjiera de Vries en prof. dr. Jan de Jonge

De prijswinnaars op een rijtje

De overige 9 genomineerden en hun scripties vindt u hier

logo-nsvp-alleen-puntjes

Reacties

reacties