Er gebeurt veel in de wereld van werk en de match tussen mens en werk wordt steeds lastiger. De NSvP wil een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. Aukje Nauta geeft een aanzet met de whitepaper ‘De Omkering’.

logo-nsvp-alleen-puntjes

de-omkering-aukje-nauta-coverTechnologische ontwikkelingen zijn exponentieel, waardoor werk veel vraagt van denkkracht en creativiteit van mensen, terwijl tegelijk zogenoemd ‘codificeerbaar’ werk meer en meer door robots en computers wordt overgenomen. Groei en krimp van bedrijven gaan razendsnel, een belangrijke reden waarom werk steeds vaker flexibel in plaats van vast is, en ook nog eens snel van aard en inhoud verandert. Tel daarbij op dat mensen steeds langer leven, dus ook langer zullen moeten werken, en het wordt duidelijk dat de ‘match’ tussen mens en werk steeds lastiger wordt.

De 4 basale behoeften

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) focust van oudsher op de mens in de context van werk. Voor de individuele mens is het van levensbelang om, onder andere via (betaald) werk, invulling te geven aan vier basale behoeften: de behoeften aan (bestaans)zekerheid, verbinding met andere mensen, autonomie en competentie. De bovengeschetste ontwikkelingen in de wereld van werk leiden ertoe dat bepaalde groepen mensen deze basale behoeften steeds moeilijker via werk kunnen vervullen. Want door robotisering verdwijnt veel werk, wat (bestaans)zekerheid van sommigen aantast. Veel ander werk is zodanig complex en dynamisch, dat het de competentie van velen te boven gaat. Flexibel werk maakt dat sommigen via werk nauwelijks nog duurzame verbindingen aangaan. De noodzaak tot langer doorwerken tast sommigen aan in hun autonomie.

Nieuwe werkwijze

Wat schuurt, is dat de mens steeds slechter in te passen lijkt in de wereld van werk. Dat geldt des te sterker voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, waaronder mensen met beperkingen of met een niet-westerse achtergrond; zij worden op de werkvloer regelmatig gestereotypeerd en gediscrimineerd.

De NSvP wil daarom een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. Een beweging die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent. Het kernvraagstuk dat de NSvP de komende jaren wil aanpakken, luidt: Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen? In het bijzonder belichten we thema’s die dilemma’s rondom de vier basale behoeften herbergen, namelijk: zelfredzaamheid, andergerichtheid, zelfbepaling en zelfverwerkelijking.

De NSvP adresseert deze thema’s via een nieuwe werkwijze. Centraal staat een jaarlijks OmkeerEvent. Een denktank bedenkt thema’s, op basis waarvan het NSvP-bestuur concrete challenges kiest. Tijdens het OmkeerEvent worden oplossingen voor de challenges bedacht. Deze challenges richten zich op de uitdaging om concreet en bewezen bij te dragen aan een toekomst van werk die aansluit bij de waardes en motivatie van de nieuwe werkenden op de arbeidsmarkt: de scholieren, studenten en starters van nu. De winnende initiatieven worden in de praktijk uitgevoerd en gevolgd door wetenschappelijke praktijkonderzoekers om de effecten van deze experimenten te meten. De opgebouwde kennis wordt gedeeld via www.innovatiefinwerk.nl/kennis.

logo-nsvp-alleen-puntjes

Reacties

reacties