Drie keer € 10.000 voor beste plan OntwikkelNudges

“Demonstreer de bijdrage van Nudging aan leergedrag en ontwikkeling van werkenden of werkzoekenden.” Zo luidde de hoofdvraag van de NudgeChallenge van de NSvP. Hoe kun je met gedragskennis een nieuwe invulling geven aan bestaand employability-beleid? We ontvingen kwalitatief sterke voorstellen van verschillende teams (‘NudgeTeams’). Tijdens een NudgeLab onder leiding van Joanne Reinhard (Behavioural Insights Team) en Luc Dorenbosch (NSvP) werkten de teams de plannen verder uit, en na een laatste finetuning werden de voorstellen voorgelegd aan de jury. Op 15 juni tijdens het OmkeerEvent kregen de drie meest kansrijke initiatieven een prijs van € 10.000 als co-financiering van een NudgePilot. Deze NudgePilot omvat het daadwerkelijk uitvoeren van de in het plan omschreven OntwikkelNudge, een effectmeting en het goed beschrijven van de resultaten en inzichten. De winnaars van de Nudge Pilotprijs zijn: 

Fontys Hogeschool: het stimuleren van ‘anders leren’

Het NudgeTeam van Fontys Hogeschool kreeg de prijs voor hun NudgePilot om hbo-docenten vaker en meer technologie te laten gebruiken in werktaken en daarmee mediawijsheid te verspreiden. Oftewel: ze gaan het ‘anders leren’ stimuleren in het hol van de leeuw, zoals de jury het zo mooi verwoordde. De omschrijving luidt als volgt: “We willen docenten (een soms eigenwijze doelgroep) iets nieuws leren, waar ze nu nog niet het nut van in zien. Wij houden wel van een uitdaging! Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT kunnen bestaande werkzaamheden leuker, sneller en makkelijker maken. Helaas leeft dat niet onder veel HBO-docenten en er is een projectgroep mediawijsheid opgericht om hier verandering in te brengen. Vanuit de organisatiekant willen wij de opzet van ICT in het onderwijs zo aanbieden aan de gebruikers (de docenten) dat mediawijsheid een positieve prettige sociale ervaring wordt voor al onze collega’s.”

Online coachingsprogramma voor werkzoekenden

Het NudgeTeam van het UWV gaat de prijs gebruiken voor een online coachingsprogramma. Daarmee worden werkenden en werkzoekenden gemotiveerd om meer gebruik te maken van het online-trainingsaanbod. Volgens de jury was dit plan overtuigend vanaf het eerste moment. De OntwikkelNudge wordt door het NudgeTeam als volgt omschreven: “De OntwikkelNudge heeft als doel om werkzoekenden met een WW-uitkering uit een kansarm beroep te stimuleren om zich om te scholen, en om werk te zoeken in een kansrijkere sector. Door middel van een online coachingsprogramma wordt ingespeeld op de gedragsbelemmeringen die bij deze mensen spelen. Deze online coaching bieden we aan, aan een selecte klantgroep. We meten vervolgens door middel van een randomised controlled trial in hoeverre werkzoekenden daadwerkelijk de coachingsmodule volgen, of ze solliciteren naar een kansrijker beroep en of dit resulteert in een baan in een kansrijker beroep.”

Informeel leren in de publieke sector stimuleren

NudgeTeam Gemeente Zutphen, Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit kreeg de prijs om hun NudgePilot uit te werken die werknemers stimuleert om proactief te zijn binnen de grenzen van de organisatie door intern en extern netwerkgedrag en informeel leren op de werkvloer te stimuleren. Zij verwoordden het als volgt: “Dit project maakt gebruik van innovatieve Nudges om het van buiten naar binnen halen van kennis (door middel van samenwerking informeel leren) te stimuleren. Het project onderzoekt eerst welke factoren werknemers ervan weerhouden samen te werken en te leren van anderen buiten het eigen team en zet Nudges in om deze hindernissen te verkleinen. De belangrijkste hindernissen voor zover nu bekend zijn tijdsdruk, angst voor afrekening en het doorbreken van bestaande routines.”

De drie gekozen NudgePilots hebben een totale effectieve looptijd van 10 maanden (deadline afronding: 1 Mei 2018). Op basis van de eindrapportage beoordeelt het NSvP-bestuur welke pilot de meest vernieuwende inzichten biedt in hoe we medewerkerontwikkeling kunnen stimuleren binnen organisaties. Elk van de NudgePilots wordt ook in beeld gebracht door middel van een videoproductie. Uiteindelijk wordt aan één van de NudgePilots de eindprijs van €15.000 uitgereikt.

Kijk hier voor een beschrijving van de NudgeChallenge en een overzicht van de andere initiatieven.

 

Reacties

reacties