Prof. dr. Paul A. Kirschner (Open Universiteit) en prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen (Universiteit Twente) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. De fellowship wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP. Beide fellows zullen met een eigen onderzoeksproject een bijdrage leveren aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk.
 
logo-nsvp-alleen-puntjes
 
 
Het onderzoeksproject van Kirschner richt zich op informatievaardigheden voor jongeren voor de arbeidsmarkt van morgen. Jongeren die een opleiding volgen, hebben geen enkele garantie dat het beroep waarvoor ze opgeleid worden na hun afstuderen nog bestaat of blijft bestaan. Er zullen de komende jaren ook nieuwe beroepen ontstaan, waarvan we ons nu nog geen voorstelling kunnen maken. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak hiervan is de snelle ontwikkeling van technologieën die een grote en groeiende invloed hebben op hoe we werken, en op wat en hoe we leren. Het onderzoeksproject van Kirschner richt zich op het voorbereiden van jongeren om goed, dat wil zeggen effectief en efficiënt, gebruik te maken van informatie om optimaal te kunnen functioneren in de arbeidsmarkt van morgen. De twee belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe kunnen jongeren (en werkenden) zich optimaal voorbereiden / voorbereid worden op de onbekende en ook onvoorspelbare arbeidsmarkt van morgen?
  • Hoe dagen we jongeren uit zich eerder, intensiever en realistischer voor te bereiden op werk en de toeleiding naar zulk werk?

Talenten Voeden voor de Toekomst

Welke vaardigheden of ‘advanced skills’ moeten we bij kinderen en jongeren ontwikkelen om hun talent te laten bloeien? Welke brede set aan innovatieve, ’21e-eeuwse’ en creatieve kwaliteiten moeten we bij de komende generatie ontwikkelen, zodat zij zo goed mogelijk om kunnen gaan met de uitdagingen van de toekomst? En zijn dat kwaliteiten van alle tijden, of specifiek van de 21e eeuw? De afgelopen twee jaar werd onder leiding van Walma van der Molen bij het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development aan de Universiteit Twente een nieuw raamwerk en bijbehorende methodiek ontwikkeld. Daarin wordt – naast de noodzaak van basiskennis en kernvaardigheden – een onderscheid gemaakt tussen vaardigheden, houdingen, motivaties en het zelfbeeld van leerlingen als de belangrijkste elementen voor ‘toekomstbestendig leren’ en ontwikkeling van hun eigen talenten. Het raamwerk, de methodiek en de bijbehorende materialen en professionalisering zijn afgestemd met het basisonderwijs en zijn daar zeer positief ontvangen. Het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn echter ook zeer geïnteresseerd. Binnen het NSvP/NIAS- fellowship gaat Walma van der Molen de verdieping en verbreding maken richting VO- en MBO-onderwijsvelden.

Over NIAS en NSvP

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, actief op het terrein van mens en werk. De NSvP stelt de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dit vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met toepassingen in de praktijk wil de NSvP een Omkering bereiken waardoor werk beter past bij basale menselijke behoefte en ruimte biedt aan verschil in talent. Via het eigen kenniscentrum en diverse netwerken wordt de ontwikkelde kennis en opgedane ervaring verspreid.

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) stimuleert vooruitstrevend onderzoek en wetenschappelijk innovatie met een focus op menswetenschappen en sociale wetenschappen. NIAS trekt excellente onderzoekers aan en biedt hen een residentieel fellowship voor vijf of tien maanden om als individu of team te werken aan een specifiek project. Het fellowship geeft ze ruimte en tijd om te denken, te studeren en te schrijven en een mogelijkheid om samen te werken met collega’s van over de hele wereld.

Over Paul A. Kirschner
Paul A. Kirschner (1951) is universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit en gasthoogleraar Onderwijs, in het bijzonder leren en interactie in de lerarenopleiding bij de universiteit van Oulu, Finland. Hij is een internationaal erkend expert in zijn vakgebied. Zijn expertise omvat leven lang leren, computerondersteund samenwerkend leren, ontwerp van elektronische en andere innovatieve leeromgevingen, mediagebruik in onderwijs, ontwikkeling van docentarme (afstands-)onderwijsmaterialen, en competenties, en innovatie en het gebruik van informatietechnologie in het onderwijs.

Over Juliette H. Walma van der Molen
Juliette H. Walma van der Molen is ontwikkelingspsycholoog en gepromoveerd in de media pedagogiek, met als specialisatie educatie via verschillende media. Zij werkte aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam als universitair docent en KNAW-fellow en is nu hoogleraar aan de Universiteit Twente, waar zij de leerstoel Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek bekleedt. Walma van der Molen is oprichter en directeur van het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development (SETD) aan de UT en inhoudelijk verantwoordelijk voor het wetenschapsknooppunt Twente Academy Young. Zij is en was lid van diverse raden en overlegorganen, zoals de Raad van Toezicht  van NEMO/NCWT, de Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs van de KNAW, de jury voor de Academische Jaarprijs, de programmaraad van VTB-Pro vanuit het Platform Bèta Techniek en de Adviescommissie Wetenschap en Techniek in het Basisonderwijs.
 
logo-nsvp-alleen-puntjes
 
 

Reacties

reacties