Jaarlijks organiseert de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) challenges om vernieuwing op het vakgebied van mens en werk te stimuleren, gericht op een menswaardige toekomst van werk. Dit jaar stelde de NSvP € 65.000 ter beschikking om organisaties een (financiële) impuls te geven voor HR-beleid waarin de mens en haar ‘Sterke kanten’ radicaal centraal staan. Doel is kennis te ontwikkelen en te delen. De winnende organisaties zijn Stichting Floréo, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, Gasunie en het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Kenmerkend aan de aanpak van de winnende initiatieven is de participatieve benadering en de grote betrokkenheid van medewerkers zelf.

Dit jaar haakte de NSvP met de challenge aan op het breed gevoerde debat over de toekomst van personeelsbeoordeling. Het huidige HR-beleid ligt onder vuur, omdat de nadruk op controle en prestaties niet motiveert maar eerder averechts werkt. Veel organisaties baseren hun ontwikkelbeleid vooral op de tekortkomingen van medewerkers, dus hun zwakke punten. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor een benadering waarbij juist de talenten van medewerkers vertrekpunt zijn voor het ontwikkelbeleid. Ook in wetenschappelijk opzicht is er steeds meer ondersteuning voor de positieve uitkomsten van een Sterke Punten benadering. Dit was voor de NSvP aanleiding om organisaties op te roepen concrete aanpakken te ontwikkelen voor HR-beleid gebaseerd op een Sterke Punten benadering. Dr. Marianne van Woerkom schreef hierover tijdens haar NIAS-NSvP fellowship een whitepaper.

De oproep leidde tot 42 voorinschrijvingen, gevolgd door 23 definitieve, uitgewerkte plannen. In totaal werden vijf initiatieven gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 65.000 aan subsidies. Winnaars zijn:
·    “Sterke Punten Aanpak” (stichting Floréo, Interventures) LEES MEER OVER DIT PROJECT
·    “Verstevigen van talentbenutting in de praktijk” (Windesheim, Rendement door Talent) LEES MEER
·    “Feedforward analyse in de performance cyclus” (Gasunie, Direction) LEES MEER
·    “VerSterker” (Openbaar Ministerie Noord-Holland, Kessels & Smit) LEES MEER
·    “Cruciaal talent voor Cruciale Posities” (Universiteit Twente, NWO, Ministerie OCW) LEES MEER

Lees hier de samenvatting van de vijf winnende voorstellen
Bekijk alle inzendingen op de challenge 2018 pagina
Achtergrondinformatie over de Sterke Punten Challenge vind je hier

Reacties

reacties