Op 7 april 2017 vond het NudgeLab plaats in het 19e eeuwse kerkpand van Zaalverhuur7 te Utrecht. De verschillende deelnemende NudgeTeams kwamen hier bijeen om hun voorstel voor de door hun ontworpen OntwikkelNudge verder uit te werken. Zij kregen de kans om hun initiatieven aan te scherpen en verder te ontwikkelen onder begeleiding van Joanne Reinhard van het Behavioural Insights Team.
De dag begon met het vaststellen en specificeren van hun target: “Hoe kun je het gewenste ontwikkelgedrag concreet omschrijven?” Vervolgens ging de explorerende fase van start: “Wat zijn de belemmeringen waar de werknemers tegenaan lopen en hoe gaan de NudgeTeams deze belemmeringen in kaart brengen?” Deelnemers werden gestimuleerd om na te denken over een geschikte manier van dataverzameling passend bij de doelgroep. Bijvoorbeeld door middel van interviews met medewerkers, een vragenlijst, focusgroepen, literatuur, of al bestaande gegevens.
Daarnaast maakten de deelnemers kennis maken met veel voorkomende denkfouten (biases) in een werkomgeving. Voor meer inspiratie over veelvoorkomende biases die in de werkcontext voorkomen is hier een artikel te vinden.

Na de lunchpauze ging het programma verder met toelichting van de ‘solutions’ fase voor het ontwikkelen van hun nudges. In een brainstormsessie werd er nagedacht over wat effectieve nudges zouden zijn om het ontwikkelgedrag van hun doelgroep te stimuleren. Hierbij konden zij gebruik maken van het EAST- kaartspel, met voorbeelden uit de praktijk, die ontworpen zijn door middel van het EAST Framework. Tot slot werd er aandacht besteed aan hoe de nudge het best in de praktijk getest kan worden. Hoe kunnen ze het best een controlegroep en nulmeting meenemen?

Reacties

reacties