Nieuws

de 3 winnaars van de challenge

Hoe zorg je ervoor dat de opkomende klusseneconomie en –platforms niet ten koste gaan van de positie van de werkenden, maar juist zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen die nu nog te vaak aan de kant staan; en wel op zo’n manier dat het hen ...

Lees meer


Online klussenplatforms hebben niet altijd de beste reputatie. Mensen die klussen uitvoeren of diensten verlenen hebben vaak weinig zekerheid en moeten onderling concurreren op prijs. Aan de andere kant kunnen arbeidsplatforms de drempels verlagen voor mensen die moeilijk tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden. Platforms kunnen ...

Lees meer