Slider section

NSvP OmkeerEvent :: 29 mei 2018

Welke SkiLLLs zijn nodig voor
leren en werken in de toekomst?

NSvP OmkeerEvent :: 29 mei 2018

Waar, hoe, wanneer en door wie
krijgen we toekomstskills
aangeleerd?

Content section

OmkeerEvent : : SkiLLLs editie – een terugblik

Een impressie in foto’s vind je op ons Facebook-pagina – met dank aan Chielfoto voor de mooie plaatjes!
De presentaties van sprekers Sonia Sjollema en Sacha van Tongeren kun je hier nog eens terugkijken.

Waar ging het ook alweer om…:

De NSvP wil met het OmkeerEvent – Skills Editie – op dinsdag 29 mei 2018 waardevolle initiatieven verbinden met beleid, onderwijs, wetenschap en praktijk. Ons doel: de impact vergroten en de bestaande praktijk een steviger plek geven in de discussie. Want er wordt veel gepraat over de toekomst van werk en de daarvoor benodigde vaardigheden, maar toekomstanalyses worden niet eenduidig in hun antwoord. Blijven we daarop wachten? Ondertussen zijn er namelijk interessante initiatieven die helder aangeven waar jongeren behoefte aan hebben, en inzichtelijk maken hoe en waar skills voor een Leven Lang Leren ontwikkeld kunnen worden.

Het programma bevat de o.a. volgende sprekers en onderdelen:

  • Sacha van Tongeren (Maakplaats 021, OBA) geeft een doorkijk naar de toekomst van skills-ontwikkeling
  • Annelies Spork (House of Skills) over Matchen voor Morgen
  • SkiLLLs tafels: Ga in gesprek en discussie met diverse initiatieven die zich inzetten voor andersoortige vaardigheden die mogelijk onmisbaar gaan worden bij het werken in de toekomst. Het doel is een stap verder te zetten in de discussie rondom een Leven Lang Leren of ontwikkelen. Waar moet het écht over gaan?
  • Maaike Broos (Broosdoc, bedrijfsantropoloog) introductie op de korte film van de NSvP FilmChallenge over de verbeelding van jongeren over de toekomst van werk.
  • 2045: Mens of Robot? Korte film en debat. Wat voor zin hebben toekomstvoorspellingen en wat kunnen we er van leren?
  • David van Lennep Scriptieprijs: bekendmaking en uitreiking aan schrijvers van uitzonderlijke mastertheses op het gebied van de psychologie van arbeid, beroep en organisatie .

Dit evenement organiseren we samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) die op dit moment een verbouwing afrondt waarmee ze zichzelf als leer-, werk- en ontwikkelplek opnieuw neerzet in de stad. Weet je nog, de ooit zo populaire cd- en dvd-afdeling? Die bestaat daar niet meer. De afdeling heeft een andere functie en aanbod gekregen – er mag daar voortaan (hardop) gepraat, samengewerkt, geleerd, geëxperimenteerd en vooral ook gemaakt worden.

En zo gaat het ook met het aanbod van onze menselijke kennis en vaardigheden. Enige tijd is er vraag naar, tot de stand der technologie of economie verandert en je jezelf moet her- en bijscholen. Maar waarin? Welk skills-aanbod past bij de huidige en toekomstige tijd? En hoe ontwikkel je die nieuwe skills, waar en met wie? Door verschillende bestaande initiatieven te verbinden, gaan we samen op zoek naar een antwoord waarop we verder kunnen bouwen richting de toekomst. En vrij naar Harry Jekkers: de toekomst is al lang begonnen, en vandaag komt nooit meer terug.

Graag tot de 29e mei!
de-omkering

 

 

 


 

Het Programma

12:30 uur Inloop met koffie en thee
13:00 uur Start plenair programma: Hoe blijven we vaardig en waardig werken in de toekomst? Met o.a. Annelies Spork (House Of Skills) en Sacha van Tongeren (Maakplaats 021).
14:15 uur Interactieve skiLLLs tafels: Hoe verrijken we het palet aan toekomstskills? Ga in gesprek en discussie met initiatieven die zich inzetten voor andersoortige vaardigheden die mogelijk onmisbaar gaan worden bij werken in de toekomst.
15:30 uur Afsluitend deel met vertoning toekomstfilm 'Mens en Robot in 2045' incl. debat. Aansluitend bekendmaking en uitreiking David van Lennep Scriptieprijs.
17:00 uur Borrel

Praktisch

Datum
dinsdag 29 mei 2018
Tijd
12.30 – 17.00 uur
Plaats
Centrale OBA, Amsterdam
Klik hier voor locatie in Google Maps

Aanmelden

Workshops

Deelnemers kunnen in het interactieve deel aanschuiven bij diverse skiLLLs tafels verspreid over de 1e verdieping van de OBA. Het doel is een stap verder te zetten in de discussie rondom een Leven Lang Leren of ontwikkelen. Waar moet het écht over gaan?  Hoe verrijken we het palet aan toekomstskills? Waar leren jongeren deze? Welke nieuwe partijen of structuren gaan een belangrijke rol vervullen naast het bestaande voorbereidend onderwijs en sectorale scholingsfondsen?

Ga in gesprek en discussie met diverse initiatieven die zich inzetten voor andersoortige vaardigheden die mogelijk onmisbaar gaan worden bij het werken in de toekomst.

Sprekers

Sacha van Tongeren

Sacha van Tongeren, OBA Maakplaats 021

Maakplaats 021 is een speelkamer in de OBA waarin jongeren hun creativiteit en digitale vaardigheden kunnen ontplooien. Het toont een van de manieren waarop bibliotheken een nieuwe rol kunnen vervullen in de kennismaatschappij.

Sacha van Tongeren geeft een doorkijk naar de toekomst van hoe skills-ontwikkeling op nieuwe wijzen en op nieuwe plekken kan plaatsvinden. Hoe kan een bibliotheek daar een innovatieve impuls aan geven?

 

Annelies Spork

Matchen met morgen – Annelies Spork, House of Skills

Technologische veranderingen hebben impact op het dagelijks leven en daarmee ook op onze banen. Dit treft vooral de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking. De mismatch tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van deze grote groep groeit. Er moet snel iets gebeuren.

House of Skills zet in op het betrekken van een reeks partners om dit arbeidsmarktvraagstuk op te lossen. In de Metropoolregio Amsterdam wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van concrete producten en diensten om deze beweging mogelijk te maken. Wat maakt deze aanpak uniek?

 

Toekomstfilm en debat

2045: Mens of Robot? – FilmChallenge, NSvP / Broosdoc

Op het OmkeerEvent zal er en vertoning zijn van een korte film die gemaakt is in het kader van de NSvP FilmChallenge over de toekomst van werk. We stellen hierbij de vraag hoe we ons kunnen voorbereiden op een toekomst die we niet kennen en maar moeilijk kunnen voorspellen. Wat voor zin hebben toekomst-voorspellingen en wat zouden we er wél van kunnen leren?

Met de deelnemers gaan we de film actief en vooral ook interactief nabespreken.