Slider section

23 november 2018 :: Dierenpark Amersfoort

Middag v/h Ontwikkelgedrag

Leer- en ontwikkelnudging in praktijk

Zie NSvP NudgeChallenge

Content section

UITNODIGING

Het blijft een actuele (HR) beleidsvraag. Wat triggert medewerkers om mee te bewegen en ontwikkelen met een veranderende arbeidsmarkt? Leren en ontwikkelen is niet alleen een kwestie van genoeg financiële middelen en de juiste leermethode. Medewerkers gaan niet automatisch van alles doen en leren als je er een potje geld tegenover zet – zo werkt dat niet. Mensen hebben bijvoorbeeld routines, onzekerheden of cognitieve biases, die de lange termijn employability kunnen remmen. Bovendien kan de organisatiecontext alles behalve stimulerend werken. We weten dat, maar wat doen we ermee?

Zou het niet beter zijn om het leer- en ontwikkelgedrag van mensen écht goed te kennen, in plaats van simpelweg uit te gaan van economische beleidsprikkels? En hoe kun je met kennis van dit gedrag beter begrijpen waardoor medewerkers in de actiestand raken? Wat zijn daarbij OntwikkelNudges die aantoonbaar kunnen werken en waarom? Kortom: hoe gaan we gedragsbewuster om met het thema leven lang leren?

OntwikkelNudging

Nudging is vooral bekend vanuit de gezondheidshoek: Hoe geven we gezonder gedrag een duwtje in de goede richting? Maar hoe werkt dat in organisaties als we ons richten op medewerkergedrag? De NSvP heeft in 2017 gedragsexperts en HR-professionals gevraagd samen Nudge-aanpakken te testen die bijdrage aan medewerkerontwikkeling. In de vorm van een NudgeChallenge zijn verschillende partijen actief aan de slag gegaan. Op deze Middag van het Ontwikkelgedrag geven we de opgedane kennis graag terug:

  • Waarom is het zo moeilijk voor medewerkers om te investeren in hun eigen toekomst?
  • Waarom maakt men niet altijd optimaal gebruik van opleidingsmiddelen die voorhanden zijn?
  • Welke belemmeringen in de context van werk staan formeel en informeel leren in de weg?
  • Hoe kan HR-beleid hierbij bewuster gebruik maken van kennis van menselijk gedrag?
Middag v/h Ontwikkelgedrag

Wees op vrijdag 23 november van harte welkom op dit NSvP symposium. Verkrijg gedragsinzichten o.a. opgedaan bij Fontys Hogescholen (hoe krijg je docenten aan het experimenteren met nieuwe technologie in de klas?), Gemeente Zutphen (hoe zorg je dat ambtenaren vaker kennis van buiten gebruiken en daarmee tegelijkertijd in hun eigen ontwikkeling investeren?) en UWV (hoe verander je bij werkzoekenden de oriëntatie richting meer kansrijke beroepen?). Deze praktijkervaringen worden ingeleid door een energieke keynote van Koen Smets, eigenaar van The BEE, dat in Engeland en daarbuiten gedragsinzichten toepast op organisatie-ontwikkeling.

We eindigen de middag met een discussie over veel voorkomende en ontwikkelingremmende denkfouten in HR-beleid. Hoe ontdoen we ons van praktijken die geen rekening houden met menselijk gedrag? Hoe maken we leren en ontwikkelen makkelijker en ook écht aantrekkelijk?

Dus ben je HR- of HRD-professional, beleidsmaker of gedragsexpert, meld je hieronder aan voor deze middag in Dierenpark Amersfoort (goed te bereiken met OV en auto).

Dit evenement is reeds geweest. Zie hier de foto’s.

de-omkering


Het Programma

12:45 uur Inloop
13:15 uur Start: Waarom deze middag van het ontwikkelgedrag ?
13:30 uur Keynote: Koen Smets (Gedragsexpert bij The BEE ltd.)
14:30 uur Inzicht: Hoe werken OntwikkelNudges in praktijk?
15.40 uur Actie: Haal de denkfouten uit je HR-beleid
16.15 uur Prijs: Wie wint de NSvP NudgeChallenge eindprijs?
16.30 uur Afsluiting (met aansluitend borrel)

Praktisch

Datum en tijd

Vrijdag 23 November 2018
13.15 – 17.00 uur

Plaats en locatie

Dierenpark Amersfoort
Restaurant de Buitenplaats (de Salon Zaal)
plan je route via googlemaps

Aanmelden

Sprekers

Koen Smets

Koen noemt zich een gedragseconoom ‘by accident’. Hij begon zijn carrière als ingenieur in hardware- en softwareontwikkeling, maar is sinds meer dan 20 jaar actief als specialist in organisatieontwikkeling en ontwikkelgedrag van mensen.

Koen is een enorm actieve en productieve schrijver met veel boeiende webartikelen over de diversiteit en complexiteit van het gedrag van medewerkers in organisaties, waarmee in conventionele interventies weinig zicht op is. In de economische en gedragseconomische wetenschappen vond hij inzichten die daarbij van groot nut kunnen zijn.

Vanuit zijn bedrijf The BEE maakt Koen al meerdere jaren met succes gebruik van instrumenten die op gedragskennis zijn geïnspireerd om oplossingen te ontwikkelen voor een meer effectieve bedrijfsvoering. Hij werkt zowel met grote en kleine privéondernemingen, als met organisaties in de openbare sector.

Lees hier een recent artikel van Koen over ‘Why Organization Development and Change Management need a nudge’