Slider section

Challenge Inclusief Platformwerk 2021

Hoe gaan we werk maken van inclusief platformwerk?
Maak je eindvoorstel compleet!

: : Scroll naar beneden voor formulier : :

Content section

PlatformChallenge

 • Hoe kunnen de kansen van bestaand platformwerk worden benut voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan er nieuw inclusief werk worden gecreëerd door het organiseren van taken, klussen, gigs via sociaal online platforms?
 • Hoe zorg je via een online arbeidsplatform voor de juiste voorwaarden voor duurzaam en passend werk?
 • Hoe maak je van platformwerk een serieuze bron van betaald werk waardoor mensen weer kunnen participeren op de arbeidsmarkt?

Laat zien hoe het organiseren van werk via online arbeidsplatforms kan bijdragen aan waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

nummer 2

:: Deadline 27 mei 2021 ::
Indienen idee / aanpak op hoofdlijnen
door consortium van ChallengePartners

 

nummer 2

:: Deadline 27 juni 2021 ::
Indienen definitief voorstel door max. 10
partijen (met uitwerkbudget van €2.000
)

nummer 3

:: Medio juli 2021::
Pitch + 3x toekenning van ChallengePrijs
van max. €50.000 subsidie

Fase 2: op naar het finale voorstel

Inmiddels zijn de 10 uitdagers bekend.  Zie hieronder een nieuw formulier waarin je je finale voorstel neerlegt voor de  innovatiesubsidie van max. €50.000. Ook je consortium van samenwerkingspartners is hierin definitief. Je levert je eindvoorstel uiterlijk 27 juni 2021 in. Hiervoor is een uitwerkbudget van €2.000 beschikbaar.

Eindvoorstel

Naast dat de partners bekend zijn bevat het eindvoorstel een solide financiële paragraaf. Co-financiers zijn mogelijk. NSvP en SBCM investeren in de innovatie en niet in een bedrijf of technologie. We investeren dus in kennisontwikkeling en –deling. Het gaat ons om kennis over het sociaal innoveren met platforms. We worden geen aandeelhouder of intellectueel eigenaar. Indieners stellen zich wel open voor kennispartijen om gedurende de Challenge te leren van en met elkaar en die kennis tijdens en na afloop breed te delen.

Eindbeoordeling

In de 2e week van juli (9 juli – blokkeer 9.30 – 12.00) zullen we je vragen je eindvoorstel te presenteren. Deze pitch aan de vier eindbeoordelaars van de challenge (twee bestuursleden van NSvP en SBCM aangevuld met twee externe platformexperts vanuit maatschappelijk en bedrijfskundige hoek) biedt de mogelijkheid voor aanvullende vragen.

Op basis van daarvan zullen er max. drie voorstellen worden gehonoreerd met max. €50.000. Dit zal worden gecommuniceerd in uiterlijk de tweede week van juli. In september 2021 zal met de winnende voorstellen de eerste gezamenlijke bijeenkomst worden gepland.

Dan is de PlatformChallenge met een looptijd van een jaar officieel gestart!

Wat willen we nu zeker weten?

De NSvP en Kenniscentrum sociale en inclusieve arbeidsmarkt hebben een maatschappelijke doel om innovatie op het gebied van werk de ruimte te geven om er breed van te kunnen leren. Hoe ziet inclusief platformwerk er in jouw voorstel uit? Lees zeker ook de speciaal voor deze Challenge geschreven position papers van kennispartners Universiteit Twente (download) en TNO (download).

Wat (MVP)?

Stel jezelf de vraag wat er over een jaar is ontwikkelt en gedaan waardoor we beter zicht hebben gekregen op de kansen die arbeidsplatforms en offline of online platformwerk bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Beschrijf je MVP – je Minimum Viable Product of Service. Waar werk je naar toe in de activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit de subsidie van max. €50.000? Een MVP is de meest basale versie van je product of dienst die je in de praktijk echt kan testen.

Voor wie?

Maak heel duidelijk wie van je MVP het meest kan profiteren. Voor welke doelgroep of groep mensen is je MVP het meest geschikt? Hoe lost je MVP iets op waar juist deze groep tegenaan loopt in het zoeken, krijgen en/of behouden van betaald werk? Waar baseer je dat op?

Met wie?

Het sterkst is een aanpak waarin meerdere ChallengePartners een consortium vormen. Hoe kom je aan werk op een nieuw of bestaand platform; heb je een lijntje met de werk- of opdrachtgevers? Hoe zorg je dat je in beeld komt bij potentiële platformwerkers; is er een netwerk, achterban of connectie met gemeente of UWV? Wie zijn nodig om het werk meer geschikt te maken of te begeleiden; zijn er connecties met coaches of andere specialisten?

3-traps model voor deze Challenge

(biedt houvast in waar het in je aanpak op hoofdlijnen over kan gaan)

 

Formulier

Final Format - PlatformChallenge

In dit finale formulier vragen we scherper door over (1) met wat, (2) voor wie en (3) met wie je deze PlatformChallenge wil aangaan, (4) wat de planning en begroting is en (5) of je deel wilt nemen aan kennisontwikkeling. De deadline voor deze aanpak op hoofdlijnen is uiterlijk 27 juni 2021.
 • Gegevens hoofdindiener PlatformChallenge

 • 1. Concrete aanpak / MVP

  Stel jezelf de vraag wat er over een jaar concreet in de praktijk is ontwikkeld en gedaan waardoor we beter zicht hebben gekregen op de kansen die arbeidsplatforms en offline of online platformwerk bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Geef je aanpak een beknopte herkenbare titel, waaraan we je aanpak / idee / MVP snel kunnen herkennen.
 • Nogmaals; Beschrijf concreet je MVP - je Minimum Viable Product of Service - waarmee je iets nieuws doet waarin duidelijk wordt hoe inclusief platformwerk eruit kan zien. Waar werk je naar toe in de activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit de subsidie van max. €50.000? Een nieuw prototype, een nieuwe (financierings)constructie, een simulatie, een techniek, een applicatie, een matchingsmethodiek of iets anders?
 • Wat is geheel nieuw? Of waarop bouw je voort?
 • Wat zijn de soort(en) taken, klussen, gigs, projecten, werkactiviteiten die in jouw aanpak het meest voorstelbaar en relevant zijn? Wat voor platformwerk heb je voor ogen in je aanpak. Wat gaan mensen doen?
 • Hoe wordt rekening gehouden met de kwaliteitscriteria van inclusief platformwerk (in het position paper TNO): (1) Passend werk, (2) Begeleiding, (3) Ontwikkeling, (4) Integratie en (5) hoe wordt rekening gehouden met de inkomenszekerheid?
 • Wat is de 'scope' van je aanpak / MVP? Hoeveel mensen / deelnemers zijn er over een jaar minimaal aangehaakt bij je aanpak wil je dan iets over de werking kunnen zeggen?
 • 2. Voor wie?

 • Maak heel duidelijk wie van je MVP het meest kan profiteren. Voor welke doelgroep(en) of groep(en) mensen is je MVP het meest geschikt?
 • Hoe lost je MVP / aanpak iets op waar juist deze groep tegenaan loopt in het zoeken, krijgen en/of behouden van betaald werk? Wat is urgent en belangrijk aan het helpen van juist deze groep?
 • 3. Met wie?

  Het sterkst is een aanpak waarin meerdere ChallengePartners een consortium vormen. Hoe kom je aan werk op een nieuw of bestaand platform; heb je een lijntje met de werk- of opdrachtgevers? Hoe zorg je dat je in beeld komt bij potentiële platformwerkers; is er een netwerk, achterban of connectie met gemeente of UWV? Wie zijn nodig om het werk meer geschikt te maken of te begeleiden; zijn er connecties met coaches of andere specialisten? Met de goede partners die passen bij je voorstel ben je straks sneller uit de startblokken.
 • We zien graag de definitieve partners die ook toegezegd hebben mee te doen. Noteer de naam, functie, organisatie, e-mail en telefoonnummer van de partner(s) waarmee je als hoofdindiener gaat samenwerken. NB: Je samenwerkingspartners zijn bekend met je voorstel en hebben akkoord gegeven om hun namen te vermelden. (AUB: geen 'name-dropping' zonder concrete connectie tot deze challenge).
 • Zie ook het position paper van Universiteit Twente. Welke rol vervult ieder van de partners en waarom zijn ze in je aanpak voor meer inclusief platformwerk onmisbaar? Denk bv. aan de rollen van aan de technische platformkant, aanbodkant (doelgroep/werkenden) en vraagkant (opdrachtgever van werk/klussen), begeleidingskant, inkomenskant (UWV/Gemeente) etc.
 • Aan welke partner ontbreekt het (mogelijk) nog en zou je nog op moeten inzetten na indiening van dit voorstel. Waarom is dat belangrijk?
 • 4. Planning en begroting

 • De beoogde looptijd van de Challenge is 12 maanden (van september 2021-2022). Maak een gefaseerde planning met de voorgenomen activiteiten per maand voor de ontwikkeling en test van het MVP die haalbaar is voor alle partners. (Je kunt deze hier kwijt / of je stuurt het mee als attachment. Maak dan een link naar het document (bv. mbv google drive) en plaats deze hieronder bij nuttige links)
 • Geef een realistische projectbegroting op voor het uitvoeren van de geplande activiteiten voor het ontwikkelen en testen van het MVP en geef aan waarvoor je de innovatiesubsidie van 50.000 euro gebruikt (financieel en/of in kind). (Je kunt deze hier kwijt / of je stuurt het mee als attachment. Maak dan een link naar het document (bv. mbv google drive) en plaats deze hieronder bij nuttige links)
 • Het kan dat er meerdere financiers zijn, naast onze innovatiesubsidie. We horen graag wie deze financiers zijn die concreet ook bijdragen aan je platformaanpak / MVP + hoeveel zij investeren.
 • Wat zijn projectrisico's en hoe denk je die te beheren?
 • Wie gaat het MVP na succes onderhouden, beheren en verder financieren? Of wie zou daarvoor in beeld moeten komen gedurende de challenge-periode?
 • 5. Deelname kennisontwikkeling

  Doel van de challenge is het verkennen van de mogelijkheden en voorwaarden waaronder online platformwerk ingezet kunnen worden als waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die kennis willen we ophalen en delen met meerdere (arbeidsmarkt)partijen. NSvP en SBCM als initiatiefnemers worden geen mede-eigenaar, maar dienen een maatschappelijk (kennis)doel. Winnaars van de challenge verklaren zich akkoord met deelname aan het onderzoek van UTwente en TNO dat gedurende de looptijd de ontwikkelingen monitort (mogelijk naast eigen onderzoek). Dat houdt in dat challenge-partijen gedurende de looptijd zich open stellen voor onderzoek en dat de challengepartijen gedurende de looptijd circa 4 keer met de andere challengepartijen bij elkaar komen en de voortgang, leerervaringen en eventuele knelpunten met elkaar delen. Die bijeenkomsten zijn ook bedoeld om met inbreng van experts van TNO en UTwente en het netwerk van NSvP en het Kenniscentrum mee te helpen oplossingen te zoeken voor eventuele knelpunten.
 • Evt. Nuttige weblinks

 • Laat hieronder eventuele weblinks achter die meer achtergrond bieden over wat je nu al doet, wat je inspireert, of welke mensen je wilt betrekken. Alles wat informatief voor ons is en ondersteunend aan dit voorstel kun je achterlaten.
 • Evt. opmerkingen

  Mochten er nog aanvullende zaken zijn die je hierboven inhoudelijk niet kwijt kunt, maar wel belangrijk om te weten, laat ze hier achter.
 • Beoordeling Fase 2

  Spoedig na de pitchochtend op 9 juli maken we bekend max 3 eindvoorstellen het meest aansluiten bij de doelstelling van de Challenge. Dit eindvoorstel wordt in deze fase beoordeeld met in totaal 100 punten verdeeld over de volgende 5 criteria: o 20p: De potentiële impact van het product/dienst (MVP) op bieden van betere arbeidsmarktkansen voor de gespecificeerde doelgroep(en) o 20p: Het innovatieve karakter van de voorgestelde platformoplossing o 20p: De aannemelijkheid dat de voorgestelde oplossing echt levensvatbaar kan worden na afloop van de challenge o 20p: De kracht van het consortium van partners die worden betrokken bij de aanpak. o 20p: Inschatting realistische planning en begroting (en financieringsconstructie)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Keer mee om!

onkering transparant