Vacatures

Content section

Vacature NIAS-NSvP fellow

Welke wetenschapper koppelt intellectuele vrijheid aan een maatschappelijk relevant thema?

In samenwerking met het NIAS biedt de NSvP een fellowship aan voor vijf maanden in de periode september 2017 – februari 2018. We zijn op zoek naar een gedreven wetenschapper met een achtergrond in de psychologie die toonaangevend werk verricht op het terrein van leren en ontwikkelen en die wetenschappelijke inzichten kan koppelen aan een maatschappelijk relevant thema. Doel van het fellowship is door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten op het terrein van informele manieren van leren en ontwikkelen in en buiten werk.

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en gelooft in ruimte voor verschil in talent. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dit vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Dit jaar stelt de NSvP re-framing Leven Lang Leren centraal, waarbij we de nadruk leggen op het vergroten van de mogelijkheden van informeel leren in en buiten het werk en het bereiken van groepen die minder toegang hebben tot leren en ontwikkelen, zoals ouderen, laagopgeleiden, flexwerkers, zzp-ers, migranten, vluchtelingen en mensen zonder baan. Juist voor de groepen die minder deelnemen aan formele opleiding en training via hun werk, zijn informele manieren van leren en ontwikkelen in werk of in de toeleiding naar werk interessant zoals mentorschap, lerende netwerken en communities op wijkniveau.

Eisen die we aan de fellow stellen:

  • De fellow vervult de functie als Hoogleraar of functioneert op UHD niveau.
  • De fellow heeft een achtergrond in de Psychologie en/of is in staat om de vraagstelling vanuit een psychologische invalshoek te benaderen.
  • De fellow is zichtbaar op het onderzoeksgebied leren en ontwikkelen, vervult de rol van boegbeeld in wetenschappelijk opzicht en schuwt het zoeken naar toepassing niet.

Wat wij bieden

  • De fellow krijgt een werkplek bij het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study). De onderzoeksperiode bedraagt 5 maanden en vindt plaats tussen september 2017 en februari 2018.
  • Een werkplek in een inspirerende omgeving. Het NIAS biedt verschillende research fellows onderdak op een campus. Voordeel is dat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende fellows en hun onderzoeksgebieden.
  • Een passende financiële vergoeding wordt geboden voor vervangende loonkosten voor onderwijs op de universiteit waar de fellow werkzaam is.

Reacties bestaande uit een motivatiebrief, een CV en een kort onderzoeksvoorstel kunnen gestuurd worden voor 12 mei 2017 naar info@nsvp.nl.

Een uitgebreide profielschets is hier te downloaden.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 30 mei in Amsterdam.

Voor informatie over het fellowship van 2016 lees het interview met Juliette Walma van der Molen en Paul Kirschner.