Fellowship

Content section

In samenwerking met het NIAS biedt de NSvP sinds 2016 een fellowship aan voor vijf maanden. De NSvP wil met het fellowship door middel van onderzoek bijdragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst op het gebied van mens & werk.
De inzet van het fellowship is tweeledig: verdieping en ondersteuning. De fellow geeft een inhoudelijke analyse van een vraagstuk en schrijft daarover een paper. Daarnaast maakt de fellow een vertaalslag naar de praktijk en doet de fellow suggesties voor oplossingsrichtingen en hoe die in de praktijk zijn te implementeren. Een oproep voor een nieuw fellowship staat onder vacatures.

De koppeling aan de planning van het jaarlijkse OmkeerEvent maakt het mogelijk de maatschappelijke impact van het werk van de fellow te vergroten en op een resultaatgerichte manier aan vernieuwende inzichten te werken.

Prof. dr. Paul A. Kirschner (Open Universiteit) en prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen (Universiteit Twente) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Beide fellows zullen met een eigen onderzoeksproject een bijdrage leveren aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk.

Paul Kirschner

Paul Kirschner

Universiteitshoogleraar Open Universiteit; gasthoogleraar Onderwijs universiteit van Oulu, Finland

Het onderzoeksproject van Kirschner: “Opleiden voor Niet-Bestaande Banen: Informatievaardigheden als Basis”, richt zich op informatievaardigheden voor jongeren voor de arbeidsmarkt van morgen. Jongeren die een opleiding volgen, hebben geen enkele garantie dat het beroep waarvoor ze opgeleid worden na hun afstuderen nog bestaat of blijft bestaan. Er zullen de komende jaren ook nieuwe beroepen ontstaan, waarvan we ons nu nog geen voorstelling kunnen maken. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak hiervan is de snelle ontwikkeling van technologieën die een grote en groeiende invloed hebben op hoe we werken, en op wat en hoe we leren. Het onderzoeksproject van Kirschner richt zich op het voorbereiden van jongeren om goed, dat wil zeggen effectief en efficiënt, gebruik te maken van informatie om optimaal te kunnen functioneren in de arbeidsmarkt van morgen. De twee belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe kunnen jongeren (en werkenden) zich optimaal voorbereiden / voorbereid worden op de onbekende en ook onvoorspelbare arbeidsmarkt van morgen?
  • Hoe dagen we jongeren uit zich eerder, intensiever en realistischer voor te bereiden op werk en de toeleiding naar zulk werk?
Juliette Walma van der Molen

Juliette Walma van der Molen

hoogleraar Universiteit Twente; oprichter / directeur onderzoekscentrum Sciene Education and Talent Development

Welke vaardigheden of ‘advanced skills‘ moeten we bij kinderen en jongeren ontwikkelen om hun talent te laten bloeien? Welke brede set aan innovatieve, ‘21e-eeuwse‘ en creatieve kwaliteiten moeten we bij de komende generatie ontwikkelen, zodat zij zo goed mogelijk om kunnen gaan met de uitdagingen van de toekomst? En zijn dat kwaliteiten van alle tijden, of specifiek van de 21e eeuw? De afgelopen twee jaar werd onder leiding van Walma van der Molen bij het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development aan de Universiteit Twente een nieuw raamwerk en bijbehorende methodiek ontwikkeld. Daarin wordt – naast de noodzaak van basiskennis en kernvaardigheden – een onderscheid gemaakt tussen vaardigheden, houdingen, motivaties en het zelfbeeld van leerlingen als de belangrijkste elementen voor ‘toekomstbestendig leren’ en ontwikkeling van hun eigen talenten. Het raamwerk, de methodiek en de bijbehorende materialen en professionalisering zijn afgestemd met het basisonderwijs en zijn daar zeer positief ontvangen. Het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn echter ook zeer geïnteresseerd. Binnen het NSvP/NIAS– fellowship gaat Walma van der Molen de verdieping en verbreding maken richting VO- en MBO-onderwijsvelden, onder de titel: “Talenten Voeden voor de Toekomst”.