Slider section

Valentijns-symposium :: 14 februari 2017

Hoe leiden we op voor nog
niet bestaande beroepen?

Valentijns-symposium :: 14 februari 2017

Welke toekomstvaardigheden
helpen een leven lang leren?

Content section

Uitnodiging & Aanmelden

De wereld van werken en leren verandert snel. Het volgen van een opleiding vandaag biedt jongeren geen garantie dat het beroep waarvoor zij worden opgeleid straks nog bestaat. Bovendien zullen ook nieuwe banen ontstaan waarvan wij nu geen weet hebben en waarvoor wij dus ook moeilijk kunnen opleiden. Steeds vaker gaat het over het belang van 21e-eeuwse vaardigheden die aankomende werkenden minder kwetsbaar zouden maken voor de flexibele wijze waarop werk zich ontwikkelt.

En toch blijft het onduidelijk wat die toekomstvaardigheden precies inhouden, hoe je ze kunt leren en waar je deze opdoet (in het regulier onderwijs?). Tijdens dit symposium zullen de volgende vragen aan bod komen:

  • Hoe kunnen we jongeren voorbereiden op een dynamische arbeidsmarkt?
  • Welke vaardigheden moeten jongeren en werkenden ontwikkelen om bij te blijven tijdens hun loopbaan?
  • Hoe leiden we op voor nog niet bestaande beroepen?

Dit symposium biedt een denkkader en praktische handvatten voor toekomstbestendig leren met presentaties van experts, interactieve workshops en discussie. In samenwerking met Instituut Gak en NIAS nodigt NSvP je van harte uit voor dit Valentijns-symposium – inderdaad op Valentijnsdag 2017.

Dus ben je werkzaam in het onderwijs en/of vanuit een maatschappelijk initiatief of vanuit een organisatie betrokken bij toekomstbestendig leren wees dan van harte welkom. Je input wordt zeer gewaardeerd! Deelname aan het symposium is kosteloos, echter het aantal plaatsen is beperkt. Meld je dus op tijd aan – dat kan via onderstaande knop!

Dit symposium is tevens de lancering van de SkiLLLS-Challenge, waarin Instituut Gak en NSvP diverse partijen uitdagen om te laten zien welke belangrijke nieuwe toekomstvaardigheden jongeren nodig hebben en hoe ze die kunnen ontwikkelen.

de-omkering

 

 

 


 

Het Programma

13:30 uur Inloop met koffie en thee
14:00 uur Presentaties over toekomstbestendig leren
15:00 uur Keuze-workshops
16:00 uur Open space discussie
17:00 uur Afsluitende borrel

Praktisch

Datum
14 februari 2017
Tijd
13.30 – 17.00 uur
Plaats
De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam

Routebeschijving
Klik hier voor locatie in Google Maps

Aanmelden

Workshops

#1: Creativiteit krijg je niet voor niks

Daniël Sligte (Gemeente Amsterdam) laat in deze workshop twee vormen van creativiteit zien en geeft tips hoe in onderwijs en organisaties met een systematische aanpak creativiteit ontwikkeld en beter benut kan worden. Mensen kunnen via flexibel denken – via associëren en het koppelen van concepten tot creatieve producten komen. Maar het is ook mogelijk om via volhardend denken – stug doorzetten en gestructureerd werken tot verrassende en opvallende en creatieve ideeën te komen.

#2: Ik ben gewoon geen Bèta: Hoe kunnen we beperkende zelfbeelden doorbreken?

Juliëtte Walma van der Molen (Universiteit Twente) laat in deze workshop de effecten zien van mindset training in het onderwijs. Er is een toenemende vraag naar technisch opgeleid personeel, maar met name meisjes kiezen minder vaak voor techniek. ”Ik heb gewoon geen wiskundeknobbel”, is een vaak gehoorde opmerking. Met een mindset training blijkt een fixed mindset om te buigen naar een growth mindset met meer geloof in de eigen ontwikkelmogelijkheden en meer zelfvertrouwen. In deze workshop wordt de opzet van de training besproken en zijn er tips voor docenten om de mindset van jongeren positief te beïnvloeden.

LET OP: DEZE WORKSHOP ZIT VOL! Je kunt aan een van de andere 2 workshops deelnemen.

#3: Oplossingen voor het opleiden voor niet bestaande banen

Paul Kirschner (Open Universiteit) verzamelde aan de hand van expertoordelen 240 oplossingen voor het opleiden van jongeren voor niet bestaande banen. Deelnemers gaan in deze interactieve workshop met Group Concept Mapping Procedure (GCMP) aan de slag om een aantal gesuggereerde oplossingen te beoordelen op belang en haalbaarheid. De aanpak biedt ruimte voor discussie en geeft zicht op vernieuwende ideeën over toekomstbestendig leren.

Sprekers

Véronique Timmerhuis

Hoe leren we in de toekomst –  Véronique Timmerhuis, algemeen secretaris SER.

In een dynamische economie en arbeidsmarkt worden skills steeds belangrijker. Daarom zijn het kabinet en de SER gezamenlijk gestart met het ontwikkelen van een nationale skills-strategie. In een voorbereidend traject zijn verschillende partijen uitgenodigd om na te denken over de vraag: Hoe leren we in de toekomst? Dit leverde een eindrapport en een overzicht van best practices dat tijdens de conferentie gepresenteerd wordt.

Juliëtte Walma van der Molen

Talenten Voeden: een geïntegreerd model – Juliette Walma van der Molen, hoogleraar aan de Universiteit Twente, directeur Science Education and Talent Development (SETD).

Welke vaardigheden of ‘advanced skills’ moeten we bij kinderen en jongeren ontwikkelen om hun talent te laten bloeien? Juliette Walma van der Molen ontwikkelde afgelopen twee jaar een nieuw raamwerk en bijbehorende methodiek. Daarin wordt – naast de noodzaak van basiskennis en kernvaardigheden – een onderscheid gemaakt tussen vaardigheden, houdingen, motivaties en het zelfbeeld van leerlingen als de belangrijkste elementen voor ‘toekomstbestendig leren’ en ontwikkeling van hun eigen talenten.

Paul Kirschner

Opleiden voor niet bestaande beroepenPaul Kirschner, hoogleraar Open Universiteit; gasthoogleraar Universiteit van Oulu, Finland.

Hoe leiden we jongeren op voor banen die nog niet bestaan? Hoe leren we jongeren om te gaan met banen die misschien over 5-10 jaar niet meer bestaan? In beide gevallen is het van belang dat jongeren blijven leren en volop gebruik maken van nieuwe kennis die vooral digitaal beschikbaar komt. Dat vraagt om digitale geletterdheid, met en nadruk op curation: het kunnen beheren en beheersen van informatie. Paul Kirschner geeft handvatten hoe we jongeren in het onderwijs skills kunnen meegeven waarmee zij zichzelf kunnen heropleiden.

Daniël Sligte

Creativiteit krijg je niet voor niksDaniël Sligte, adviseur HR Analytics, gemeente Amsterdam.

Daniël promoveerde op het onderwerp creativiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Onlangs schreef hij hierover samen met Carsten de Dreu in de NSvP-boekenreeks een praktisch boek met de titel: Creativiteit krijg je niet voor niks. In de workshop geeft hij handvatten om creativiteit te stimuleren en worden hardnekkige mythes over creativiteit doorbroken.